PROJECTES

TREBALL  INTERCICLE

ESPAIS A EDUCACIÓ INFANTIL  (Algunes hores setmanals)

TALLERS A EDUCACIÓ PRIMÀRIA