EQUIP DOCENT - 2021/22

INFANTIL

3 ANYS:

4t EI A: SANDRA DE MIGUEL - sdemiguel@cpcostaillobera.com

4t EI B: MARTA BELLIDO - mbellido@cpcostaillobera.com

SUPORT : SANDRA MARTINEZ - smartinezvidal@cpcostaillobera.com

4 ANYS:

5è EI A: DOLORS AMENGUAL - mdolorsamengual@cpcostaillobera.com

5è EI B: MARIA CAPÓ - mariacapo@cpcostaillobera.com

SUPORT : MARTA ESCOBEDO - mescobedo@cpcostaillobera.com

5 ANYS:

6è EI A: SANDRA ALBA - sandraalba@cpcostaillobera.com

6è EI B: M. JOSÉ CANTALLOPS - mjosecantallops@cpcostaillobera.com

SUPORT : XISCA OLIVER - mfranciscao@cpcostaillobera.com i ISABEL V CRESPÍ - icrespi@cpcostaillobera.com


ANGLÈS: MIREIA RABAL - mrabal@cpcostaillobera.com

MÚSICA: MARIA MAGDALENA RIERA - mmriera@cpcostaillobera.com

EQUIP DE SUPORT:

BIEL SIMONET (PT) - gsimonet@cpcostaillobera.com

ROSA GARCÍA-VALIÑO (AL) - rgarcia@cpcostaillobera.com


PRIMÀRIA

PRIMER CICLE:

1r A: RAQUEL SIMÓN - rsimon@cpcostaillobera.com

1r B: MARIA HERNÁNDEZ - mhernandez@cpcostaillobera.com

2n A: FRANCINA DANUS - fdanus@cpcostaillobera.com

2n B: JOSE ANTONIO KLEBER - jakleber@cpcostaillobera.com

3r A: JOANA M. SEGUÍ - jmsegui@cpcostaillobera.com

3r B: MARIA MAGDALENA RIERA - mmriera@cpcostaillobera.com


ANGLÈS (1r i 3r): MIREIA RABAL - mrabal@cpcostaillobera.com i JOANA M. SEGUÍ (2n) - jmsegui@cpcostaillobera.com

EDUCACIÓ FÍSICA: JOAN CARLES GREGORIO (1r i 2n) - jcgregorio@cpcostaillobera.com

i MARGA NICOLAU (3r) - mnicolau@cpcostaillobera.com

MÚSICA: MARIA MAGDALENA RIERA - mmriera@cpcostaillobera.com

EQUIP DE SUPORT:

RAFEL ADROVER (PT) - rafel@cpcostaillobera.com

ROSA GARCÍA-VALIÑO (AL) - rgarcia@cpcostaillobera.com


SEGON CICLE:

4t A: ANTÒNIA PICÓ - apico@cpcostaillobera.com

4t B: RAQUEL TUR - raquel@cpcostaillobera.com

4t C: VÍCTOR TALTAVULL - vtaltavull@cpcostaillobera.com

5è A: TONI BIBILONI - toni@cpcostaillobera.com

5è B: VICTÒRIA GIL - vgil@cpcostaillobera.com

6è A: M. ANTÒNIA GUARDIOLA - maguardiola@cpcostaillobera.com

6è B: CATI FORTUNATO - cfortunato@cpcostaillobera.com (ANGLÈS 5èB)

6è C: CRISTINA MIRÓ - cmiro@cpcostaillobera.com


ANGLÈS: CARMEN MORENO - cmoreno@cpcostaillobera.com

EDUCACIÓ FÍSICA: JOAN CARLES GREGORIO ( i ) - jcgregorio@cpcostaillobera.com

i VÍCTOR TALTAVULL (4t) - vtaltavull@cpcostaillobera.com

MÚSICA: MARIA MAGDALENA RIERA - mmriera@cpcostaillobera.com

EQUIP DE SUPORT:

ISABEL PERELLÓ (PT) - iperello@cpcostaillobera.com

ROSA GARCÍA-VALIÑO (AL) - rgarcia@cpcostaillobera.com


ORIENTADORA: MAITE VIDRIALES - mtvidriales@cpcostaillobera.com

RELIGIÓ: AINA MARIA SASTRE - asastre@cpcostaillobera.com


EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR: MACIANA ALOMAR - malomarcuesta@gmail.com

CAP D'ESTUDIS: MARGA NICOLAU - mnicolau@cpcostaillobera.com

SECRETÀRIA: XISCA OLIVER - mfranciscao@cpcostaillobera.com