HORARI

L’horari lectiu del centre és de 8:45h a 13:45h, des del primer dia fins al darrer. 

ENTRADES I SORTIDES

Infantil: Un membre de la família acompanyarà als infants fins a les seves aules.

Entrarem i sortirem per la barrera grossa.

L’Entrada es farà relaxadament i mantenint distàncies de 8:45 a 8:55

L’horari de sortida serà 13.35 a 13:45. ENTRADA Primària:

ENTRADES RELAXADES: obrirem portes a les 8:40 i els infants esperaran defora de l’edifici, al pati, porxo o devora l’hort, fins que toqui la música.

Quan soni la música aniran entrant cap a les aules corresponents.

Les famílies podran accedir al pati, no a l’edifici. Demanam que surtin del centre en tocar la música.

Horari d’entrada: 8:45 h. Tancam portes 8:50h


Obrirem les següents entrades:

 Porta devora l’hort.

 Porta del pati carrer camp de futbol.

 Porta gran del pati.

ES POT ACCEDIR PER QUALSEVOL DE LES ENTRADES.

SORTIDA Primària: 

L’alumnat amb autorització surt tot sol del centre a les 13:45.

 Els alumnes de 1r i 2n, sense autorització per sortir tot sols, seran recollits per les famílies a les 13:40 per tal d’evitar aglomeracions a la zona del pàrquing.

Els alumnes de 3r i 4t/5è i 6è sortiran a les 13:45h., i els que no tenen autorització esperaran a la porxada.

L’esplai és de 11:15h a 12:00h a Infantil i de 11:25h a 11:55h a Primària.

L’horari de l’escola matinera és de 7.00h a 8:45h.

L’horari del menjador és de 13:45h a 15:30h. 

L'horari d'activitats extraescolars és de 15:30h a 17:30h