HORARI

L’horari lectiu del centre és de 8:45h a 13:45h, des del primer dia fins al darrer.


L’esplai és de 11:15h a 12:00h a Infantil i de 10:45h a 11:15h a Primària.

AQUEST CURS, PER MOTIU DEL COVID 19 I EVITAR AGLOMERACIONS I CONTACTE ENTRE GRUPS, LES ENTRADES I LES SORTIDES SERAN ESGLAONADES.

A MÉS CADA GRUP ESTABLE TENDRÀ UN ESPAI DETERMINAT PER GAUDIR DEL PATI.

L’horari de l’escola matinera és de 7.00h a 8:45h.

L’horari del menjador és de 13:45h a 15:30h.

L'horari d'activitats extraescolars és de 15:30h a 17:30h