SERVEI DE MENJADOR

HORARI

DE LES 13:45 A LES 15:30 HORES

SI UN NIN/A HA DE QUEDAR A DINAR S'HA D'INFORMAR AL SERVEI DE MENJADOR

EL DIA ABANS, SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE,

O ABANS DE LES 9:00h DEL MATEIX DIA.

WHATSSAPP I TELÈFON 617- 51 69 30 (Malen)

SI UN NIN/A FIXO ALGUN DIA NO POT QUEDAR A MENJADOR HA D'AVISAR

A partir del 3r dia que no hagi pogut assistir de forma justificada se li retornarà el doblers al mes següent

PREUS

6´50 : FIXOS 4 o 5 DIES SETMANALS DURANT TOT EL MES.

7´30 : LA RESTA. (Un dia esporàdic, fixo 1, 2 o 3 dies, 4 o 5 dies d'una setmana esporàdica...)

(Augment de preu aprovat al Consell escolar de dia 13 d'octubre de 2022)

QUANTITATS A PAGAR PER MES 22/23

OCTUBRE 114 €

NOVEMBRE 136,50 €

DESEMBRE 84,50 €

GENER 110,50

FEBRER 117 €

MARÇ 143 €

ABRIL 84,50

MAIG 136,50 €

JUNY 110,50 €

MODALITAT DE PAGAMENT

Es pot efectuar el pagament en efectiu o mitjançant transferència.

El pagament s'efectuarà els primers 5 dies de cada mes. En el cas del pagament per transferència es farà arribar el comprovant de l'ingrés també en aquests 5 dies inicials al servei de menjador.

-Passar el justificant imprès al personal del menjador o

-Enviar-ho al correu menjadorcostailloberaportol@gmail.com

IMPORTANT INDICAR:

NOM DE L'ALUMNE/A

CONCEPTE: "PAGAMENT MENJADOR MES..."

COMPTE BANCARI: ES05 2100 2097 7702 0020 7728

Titular: M. Magdalena López Palmer

AUTORITZACIONS

Autorització per sortir sol/a en acabar el menjador.

Autorització de recollida del fill/a per altres persones en acabar el menjador.

-Les autoritzacions s'han d'entregar al servei de menjador emplenades i signades.

-El servei de menjador disposa d'autoritzacions impreses.

HORARI DE SORTIDA DEL MENJADOR

MENJADOR DE PRIMÀRIA

De 14:45h a 14:55h

De 15:20h a 15:30h

MENJADOR DE INFANTIL

De 15:00h a 15:10h

A les 15:30h

DUBTES I SUGGERÈNCIES

Per dubtes i suggeriments podeu posar-vos en contacte amb l'escola:

Telèfon: 971 60 31 30

Correu: costailloberamarratxí@cpcostaillobera.com