ICT op school

De laatste jaren verschenen de digitale schoolborden ook in ons lager onderwijs. De introductie van dit leermiddel heeft geleid tot veel enthousiasme, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.

Deze borden maken het mogelijk om de actualiteit en de wereld op een visueel aantrekkelijke manier in de klas te halen.

We kunnen de leerstof vergroot aanbieden voor iedereen tegelijkertijd, wat leidt tot meer interactie tussen leerlingen en leerkracht.

Het bord kan ingezet worden als bron, didactische variatie, als tussendoortje en als aanvulling op onze methodes.

We hebben bewust niet voor een computerklas gekozen, maar voor een aantal computers in elke klas.

Op die manier zijn ze makkelijker inzetbaar in de klaspraktijk.

Op digitaal vlak willen we de komende jaren graag verder investeren in vb. tablets of chromebooks.

De leerlingen gebruiken het onlineplatform Bingel en KABAS.

De communicatie met ouders gebeurt via het onlineplatform Smartschool.