Sociale vaardigheden

Het project rond sociale vaardigheden steunt op het principe van de axenroos en is door ons leerkrachtenteam zelf ontwikkeld.

De axenroos brengt verschillende interacties tussen mensen in kaart en onderscheidt het menselijk gedrag in 10 categorieën.

Elke categorie wordt met een totemdier voorgesteld, met zijn goede en minder goede eigenschappen.

Door maandelijks 1 dier in de kijker te plaatsen leren ze deze eigenschappen herkennen en hun sociale vaardigheden verbeteren en versterken.

Zowel op schoolniveau als op klasniveau zijn hier activiteiten rond uitgewerkt én dit zowel voor de kleuter- als de lagere school.