Differentiatie - werkvormen

Omgaan met diversiteit in de klas is een grote uitdaging voor leraren. Het vraagt een flexibele houding en werk op maat van de leerling. Dit pakken we aan door verschillende werkvormen en groeperingsvormen te gebruiken in onze klassen. Op die manier kunnen alle talenten en vaardigheden van onze kinderen aan bod komen.

Groepswerk: elke deelnemer van het groepje krijgt naast de hoofdopdracht nog een taak toebedeeld, vb. tijdsbewaker, materiaalmeester, … Zo is iedereen betrokken en verantwoordelijk voor het resultaat en de werking van de groep.

Interactieve werkvormen: door in gesprek te gaan met elkaar kunnen de leerlingen de leerstof voor elkaar verhelderen en verduidelijken. Zo leren ze van elkaar en door elkaar.

Contractwerk: de leerling krijgt een bundeltje met opdrachten en ook de verantwoordelijkheid om dit binnen de opgegeven tijd te maken en te verbeteren. Zo leren ze zelf plannen en zich houden aan afspraken.

Hoekenwerk: er worden verschillende hoeken met telkens verschillende opdrachten aangeboden. De kinderen krijgen wekelijks de mogelijkheid om in elke hoek de opdracht, in groep of individueel, tot een goed einde te brengen. Zo nemen ze het leren meer in eigen handen en verhoogt de motivatie en de betrokkenheid. Ze kennen dit al vanuit de kleuterschool waar deze werking dagelijks wordt toegepast. Op deze manier leren de kleuters gericht keuzes maken.

3-sporenbeleid: er worden 3 verschillende sporen aangeboden, dus 3 verschillende manieren om de leerstof te verwerken. Dit kan zelfstandig zijn, met begeleidende instructie of met ondersteuning van de leerkracht. Zo kunnen we makkelijker werken op maat van elk kind.

Teamteaching: een samenwerking tussen twee leerkrachten om leerdoelen te bereiken bij een groep leerlingen. Dit betekent concreet dat er 2 leerkrachten op hetzelfde moment voor 1 klasgroep staan. Het biedt ons de mogelijkheid om de leerlingen beter te ondersteunen en om het lesgeven aan grotere groepen meer haalbaar en werkbaar te maken. De zorgondersteuning, die 1 of 2 keer per week in elke klas georganiseerd wordt, werkt altijd op deze manier.