Katholiek Onderwijs

Als Katholieke dialoogschool willen we iedereen van harte welkom heten en op een zorgzame, betrokken wijze omgaan met de talenten en mogelijkheden van onze kinderen, in het bijzonder voor diegenen die het moeilijker hebben.

Die Christelijke identiteit en de verbondenheid met de parochie vormen het fundament van onze school.

Zo werken we o.a. samen met verschillende verenigingen in het dorp : Chiro, parochie, kermis, …

Als school nemen we ook deel aan Levensloop, Koffiestop, vieringen in de parochie,…

Jaarlijks wordt het project van Bouworde door enkele buurtbewoners voorgesteld en ondersteunen we dit project financieel.

Zelf werken we elk jaar het vastenproject uit bij ons op school en dit op de verschillende vestigingen.

Uiteraard is onze Christelijke identiteit ook zichtbaar in onze dagdagelijkse werking.