Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad.  De leden van de lokale gemeenschap worden gekozen door de twee voornoemde geledingen.


Leden 2023 - 2024

Voorzitter .....

Secretaris .....


Schoolbestuur Christiaan Nickmans
Christine Renard

     Leerkrachten Tom Cartuyvels
Nadine Vingerhoed
Inge Schuppen

     Ouders       Vicky Schurmans
Ilse Schoenaers
Jasper Feucht

Lokale gemeenschap Jaak Peyls
Kris Massoels
Veerle Schoofs