Verbruiken

Overzicht van de voorziene kosten 2022-2023

Verplichte uitgaven verrekend in de scherpe maximumfactuur

(kleuters: € 50, lager: € 95)

- Zwemmen:

• 10 x voor 1,2,3,4,5 lj (gratis voor het 6de lj) 2,00

• busvervoer voor het zwemmen € 1,50

• het oudercomité sponsort € 1,50 per lln/beurt

- Speciale activiteiten (studiereis, schoolreis, …) max. € 30,00

- Sportdag (rollebollen, schaatsen, ...) max. € 15,00

- Culturele activiteiten (toneel, museum, …) max. € 15,00

- …………..


Minder scherpe maximumfactuur

(max. € 480 voor de volledige lagere schoolloopbaan)

- Zeeklassen voor 5de + 6de leerjaar (om de 2 jaar) 300,00

- Natuurklassen voor 3de + 4de leerjaar (om de 2 jaar) 45,00


Niet verplichte uitgaven

- Dranken op school te verkrijgen

soep - kleuters (Aalst) en lagere school € 0,70

water en melk € 0,70

Dit via een drankkaart en soepkaart in de lagere school (€ 14 voor 20 consumpties)

- Tijdschriften:

Er is een ruim aanbod van verschillende tijdschriften, het is vrij om deze aan te schaffen, de prijzen variëren.

- Voor- en naschoolse opvang via Tutti Frutti

25% korting indien het 2de en volgende kind(eren) gelijktijdig opgevangen worden

50% korting sociaal tarief