bitcoin-Blockchain-cryptocurrency

21-02-2018

99BITCOINE

https://99bitcoins.com/bitcoin-trading-guide/?utm_source=Onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=How+to+trade+Bitcoins

26-12-2017

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/7gfkjq/rbitcoin_faq_newcomers_please_read/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/

https://www.bitcoinmining.com/what-is-hashcash/


25-12-2017

https://www.bitcoinmining.com/

https://www.bitcoinmining.com/what-is-hashcash

https://www.weusecoins.com/en/mining-guide/

https://99bitcoins.com/beginners-guide-to-mining/

https://99bitcoins.com/best-bitcoin-wallet-comparison-review/-----------------------------------------------------------------------------------------------

brian kelly bitcoin

https://twitter.com/bkbriankelly

The battle over bitcoin heats up

https://www.cnbc.com/video/2017/10/23/saudi-prince-doesnt-understand-whats-going-on-with-bitcoin-brian-kelly.html

=============================

Blockchain

cryptocurrency

digital currency

Distributed ledger

Alternative blockchains /Altchains


===========================================================

בלוקצ'יין --- לפי הבנתי זה הסיפור המרכזי :

הבנת הרכיב הטכנולוגי הזה ממקדת את הבנת כל ה"פלא" שקורא כאן (שים לב שהטכנולוגיה שהתפתחה בכדי לתת מענה לביטקויין בעצם יצרה טכנולוגיה חדשה שמגנה על הנתונים במסדי נתונים גדולים שענינם שונה מכסף !!!!!)


איך הלוגיקה של הבולק צ'יין עובדת ?

מה מיוחד ללוגיקה הזאת ?

מה הוא אלוגריתם ?

-------------------------עד כאן טכנולוגיה --------------------------

המישור הכלכלי חברתי מעניין ומרתק לא פחות :

1- מטבע פיננסי שאינו נשלט על ידי אף אחד !!?

2- כלכלה גלובלית עם מטבע כזה ...האם צריך רגולציה ? ואם כן מה סוג הרגולציה ?

3- יחסי הכוחות אמורים להשתנות ...אינטרסים של מדינה אולי כבר אינם חשובים ? ואינטרסים של תאגידי על תופסים את מקום הממשלות ! ?

4- רווחת הפרט בכלכלה עולמית ? מה האפשרויות ? מה הסכנות ?

5 - תרבות אנושית גלובלית ..כולנו בשוק אחד ..כל העולם הוא מדינה אחת ...מי השלטון ?

6- האם התנהגות אנושית יכולה להשתנות כאשר ניתנת יותר רווחה ? האם לא יווצר אינטרס של מעמד על שירצה להחזיק את רוב האוכלוסיה במצב של זומבים לא חושבים ? לא מהווים התנגדות ......


השאלות כאן מציקות ומרתקות באותה מידה ..אני בתמימותי עדיין מאמין שחברה אנושית מתנהגת טוב יותר במצב של רווחה וכאשר יש לה מה להפסיד!!!==============================================================

bkbrian kelly bitcoin


Asked about cryptocurrency


https://twitter.com/bkbriankellyThe battle over bitcoin heats up

https://www.cnbc.com/video/2017/10/23/saudi-prince-doesnt-understand-whats-going-on-with-bitcoin-brian-kelly.htmlBlockchain Developers

https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain

https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-education/


Blockchain

cryptocurrency

digital currency

Distributed ledger

Alternative blockchains /Altchains

https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain


בבקשה לצפות בסרטונים ולדרג מי הסרטון שמקרב אותנו בצורה הטובה ביותר להבנת הקונספציה !!!!!