ADURTZA IKASTOLA

MATRIKULAZIOA 2024/2025 IKASTURTEA      MATRICULACIÓN CURSO 2024/2025

Bilera informatiboa:


Ekainaren 20an 16:00etan, Dantzari Enparatzan, 6.

Gaiak:

- Ikasleak taldekatzeko irizpideak.

- Egutegia eta Moldatze epearen Ordutegia.

- Moldatze epea: Zer da. Egitearen garrantzia. Nola egiten da: Gela bakoitzeko umeen txandak eta hasteko denbora-epeak.

- Ikastolako korreo elektronikoa ematea.

- Beste gai batzuk: arau orokorrak, amantala, Jantokia, IGE, Adsis, Zaintza, etab.

Reunión informativa:


20 de Junio, a las 16:00h, Plaza del Dantzari, 6.

Temas:

 - Criterios de agrupación del alumnado. 

- Calendario y Horario del periodo de Adaptación.

- Periodo de adaptación: ¿Qué es? Importancia de su realización. ¿Cómo se hace?: Agrupaciones en cada aula y tiempos reducidos especiales.

- Entrega del Correo electrónico de la ikastola.

- Otros temas: Normas generales, bata, Comedor, Ampa, Adsis, Custodia, etc.

HH 2 URTE: JANTOKIRAKO ZOZKETA / E I. 2 AÑOS: SORTEO COMEDOR


HH 2 urteko JANTOKIrako plazen ZOZKETA, maiatzaren 17an, goizeko 10etan izango da (Iturritxuko eraikinean, Idazkaritzan).

Goiz horretan zehar, deituko diegu (bakarrik) plaza lortzen EZ dutenei.


El SORTEO de las plazas de COMEDOR de Infantil 2 años, será el 17 de mayo a las 10h (en el edificio de Iturritxu, en Secretaría).

A lo largo de esa mañana, llamaremos por teléfono (solamente) a los que NO consigan plaza.


MATRIKULAZIO EGUTEGIA / CALENDARIO DE MATRICULACIÓN

24-25-web-Adurtza-Calendario-Egutegia.pdf

ELKARREKIN HAZTEN

PUBLIKOA

EUSKALDUNA

KOMUNITATE BATEN PARTE

INKLUSIBOA

ANITZA

HEZKIDETZAILEA