Usavršavanja

DRUGA GODINA PROJEKTA

Doktorandica Ema Vrbanović, dr.med. dent. i prof. dr.sc. Iva Alajbeg boravile su 21. i 22.7.2017. godine u Rijeci gdje se u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, održao Napredni tečaj o temporomandibularnim poremećajima Prof. Ambre Michelotti, sa Sveučilišta Federico II, Napulj, Italija.

TREĆA GODINA PROJEKTA

U utorak 6.veljače 2018. u sklopu projekta HRZZ „Uloga oksidativnog stresa i opiorfina u temporomandibularnim poremećajima”, tijekom gostovanja profesorice Ambre Michelotti održana je radionica na kojoj su osim suradnika na projektu (prof. Tomislava Badela, Eme Vrbanović, doc. Davora Illeša i prof. Ive Alajbeg) sudjelovali nastavnici sa Zavoda za mobilnu i fiksnu protetiku te kolege s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Na radionici su slučajeve iz kliničke prakse prezentirali prof. Michelotti te prof. Iva Alajbeg i doc. Davor Illeš. Također su predstavljeni dosadašnji rezultati u sklopu projekta.

ČETVRTA GODINA PROJEKTA

Doktorandica Ema Vrbanović, docentica Lea Vuletić i prof. Iva Alajbeg od 17. do 21. prosinca 2019. sudjelovale su na radionici Academic Teaching Excellence (ATE) course koju je vodio prof. Rob Lewis, a koja je u izvedbi British Councila održana u sklopu realizacije projekta Stomatološkog fakuleta iz poziva "Internacionalizacija visokog obrazovanja". "Program radionice namijenjen je stručnom usavršavanju visokoškolskih nastavnika koji predaju na engleskom jeziku, a razvijen je suradnji s Odsjekom za obrazovanje Sveučilišta u Oxfordu kao odgovor na sve veći broj studijskih programa na engleskom jeziku u Europi."

Doktorandica Ema Vrbanović, docentica Ana Andabak Rogulj i prof. Ivan Alajbeg sudjelovali su na Edukaciji za izradu e-kolegija koja se održala od 6. do 8. veljače 2019. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji Sveučilišnog Računskog Centra (SRCE), a u sklopu projekta iz poziva "Internacionalizacija visokog obrazovanja".

Dana 20. ožujka 2019. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu održana je Prva mentorska radionica pod nazivom Uspješno mentorstvo u organizaciji Odbora za poslijediplomski doktrski studij. Radionicu je vodio prof. Tonči Rezić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, certificirani voditelj mentorskih radionica od strane Sveučilišta u Zagrebu. U radionici je sudjelovalo 26 djelatnika Stomatološkog fakulteta. Cilj je radionice bio osvijestiti važnost mentorstva i kvalitetnoga odnosa između mentora i doktoranada. Mentori su radom u skupinama dali moguća rješenja problema s kojima se u praksi najčešće susreću uz bogatu raspravu. Prof. Iva Alajbeg, zamjenica predsjednice Odbora za poslijediplomski doktorski studij, iznijela je svoja iskustva i preporuke pri vođenju doktoranda, vezano uz projekt HRZZ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti".