Prezentacija rezultata

PRVA GODINA PROJEKTA (projektni mjeseci 1.-12.)

1. prema projektnom planu, izvorni znanstveni rad „Opiorphin levels in burning mouth syndrome patients „ predan je u znanstveni u časopis Clinical Oral Investigations. U radu se opisuje uloga opiorfina u pacijenata sa sindromom pekućih usta - travanj 2016.