Aktivnosti

PRVA GODINA PROJEKTA (projektni mjeseci 1.-12.)

1. prijava Etičkom povjerenstvu Ustanove i dobivanje odobrenja etičkog povjerenstva - rujan 2016.

2. napravljena je power analiza u svrhu izračunavanja potrebnog broja ispitanika u svakoj skupini - prosinac 2016.

3. prvi sastanak radne skupine na projektu - 13.4.2016.

Na sastanku su dogovorene aktivnosti i podjela poslova na projektu. Iznesene su ideje o načinu kako će se dodatno poboljšati proces valorizacije metode određivanja salivarnih biomarkera oksidativnog stresa i kortizola na zdravim ispitanicima, te je u detalje razrađen plan rada. Dogovoren je protokol pilot istraživanja, diskutirano je o metodologiji koja će biti korištena u radu te su definirani okviri statističke analizte. Nakon sastanka, održan je radni ručak.

Na projektu se planira zaposliti doktorski student u rujnu 2016. te poslijedoktorand u akademskoj 2017/2018. godini

4. započelo se s postupkom evaluacije i valorizacije metode na zdravim dobrovoljcima: salivarni biomarkeri oksidativnog stresa i kortizol - travanj 2016.