Diseminacija i promocija

DRUGA GODINA PROJEKTA (projektni mjeseci 13.-24.)

Prof.dr.sc. Iva Alajbeg u sklopu pozvanog predavanja predstavila projekt

  • Alajbeg ZI. Temporomandibularni poremećaji - je li sve u glavi? 3rd International Congress of School of Dental Medicine, Zagreb, 3-4 March, 2017.

Prof.dr.sc. Dubravka Knezović Zlatarić i prof dr.sc. Iva Alajbeg od 21. do 23.4.2017. boravile su u Tirani, Albanija gdje su bile pozvani predavači na "Četvrtoj nacionalnoj konferenciji Stomatološkog fakulteta". Pokazale su vlastita iskustva u implantoprotetskoj rehabilitaciji potpuno bezubih pacijenata te dijagnostici i liječenju pacijenata s temporomandibularnim poremećajima, te albanskim kolegama predstavile projekt.

  • Knezović Zlatarić D. Esthetic implant prosthodontics in completely edentulous patients. 4th National Conference on Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, Tirana, Albania; 21-23 April 2017
  • Alabeg ZI. Temporomandibular disorders - truths and misconceptions. 4th National Conference on Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, Tirana, Albania; 21-23 April 2017

Doc. dr.sc. Davor Illeš, prof.dr. sc. Ivan Alajbeg i prof.dr.sc. Iva Alajbeg bili su pozvani predavači na Međunarodnom kongresu kineziologije i sportske stomatologije, koji se održavao 12. i 13.5.2017. u Opatiji.

  • Illeš D. Effects of mouthguards on athletes performance. Congress of sports dentistry with international participation. May 12-13, 2017, Opatija, Croatia
  • Alajbeg I. Oral health in elite athletes. Congress of sports dentistry with international participation. May 12-13, 2017, Opatija, Croatia
  • Alajbeg ZI. Temporomandibular joint injuries in sports . Congress of sports dentistry with international participation. May 12-13, 2017, Opatija, Croatia

Prof.dr.sc. Iva Alajbeg od 14. do 19.5. 2017. boravila je na Universidade Catolica Portugesa - Instituto Ciencias de Saude u Viseuu, Portugal te je bila pozvana da na XII Kongresu Stomatološkog fakulteta predstavi projekt i održi predavanje

  • Alajbeg ZI. Temporomandibular disorders and bruxism - salivary diagnostics. XII Jornadas de Medicina Dentaria de Viseu, 18-20 Mai, 2017.
XII Jornadas de Medicina Dentaria de Viseu, 18-20 Mai, 2017.

Prof.dr. sc Ivan Alajbeg, doc dr.sc. Davor Illeš i prof.dr.sc. Iva Alajbeg, bili su pozvani predavači na "EDSA Summer Campu" koji se održavao u Dubrovniku od 20.-26.8.2017., a koji je okupio dvadesetak studenata stomatologije iz cijelog svijeta. Održali su predavanja i radionicu te predstavili dosadašnje rezultate i aktivnosti na projektu.

  • Alajbeg ZI. Temporomandibular disorders - truths and misconceptions. EDSA Summer Camp 20-26.8.2017 Dubrovnik
  • Alajbeg I. Dentist's role in oral cancer prevention. EDSA Summer Camp 20-26.8.2017 Dubrovnik
  • Illes D. Sports mouth-guards. EDSA Summer Camp 20-26.8.2017 Dubrovnik