Projektni tim

Voditelj

prof.dr.sc. Iva Alajbeg


Suradnici

doc.dr.sc. Lea Vuletić

izv.prof.dr.sc. Dunja Rogić

prof.dr.sc. Ivan Alajbeg

prof.dr.sc. Tomislav Badel

prof.dr.sc. Dubravka Knezović Zlatarić

doc.dr.sc. Ana Andabak Rogulj

doc.dr.sc. Davor Illeš

doc.dr.sc. Dijana Zadravec

Maja Sabalić, dr.med.dent

Ema Vrbanović, dr.med.dent.

Ivana Lapić, mag.med.biochem.