Diseminacija i promocija

PRVA GODINA PROJEKTA (projektni mjeseci 1.-12.)

Od 15.-29.11.2015. izv.prof.dr.sc. Iva Alajbeg boravila je u Bostonu, MA, SAD na Tufts University School of Dental Medicine, jednoj od vodećih ustanova za istraživanje kraniofacijalne boli u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je sudjelovala u radu s pacijentima Centra za kraniofacijalnu bol. Osim toga, u sklopu svog dvotjednog boravka na sveučilištu Tufts, održala je predavanje „Temporomandibular disorders - our experiences “ i pokazala vlastita iskustva u dijagnostici i liječenju pacijenata s temporomandibularnim poremećajima, te američkim kolegama predstavila projekt.