Aktivnosti

DRUGA GODINA PROJEKTA (projektni mjeseci 13.-24.)

1. Na projekt je u svojstvu doktoranda uključena Ema Vrbanović, dr.med.dent na početku akademske godine 2016/2017.

2. Istraživanje je registrirano na ClinicalTrials.gov (NCT03029494) - siječanj 2017.

3. Započelo se s uključivanjem pacijenata u studiju (ispitna skupina) - veljača 2017.

4. Nastavilo se s prikupljanjem sline kod zdravih ispitanika (kontrolna skupina) - travanj 2017.