Funtzionamendu Arauak / Normas de Funcionamiento

Ikastetxearen Funtzionamendu Arauak / Normas de Funcionamiento del Centro

ETORTZEA.
 • Derrigorrezkoa.
 • Gurasoek edo tutoreek justifikatu behar dituzte hutsegiteak idatzirik edo 
  ahoz.
 • Tutoreak hutsegiteak zenbatu behar ditu gurasoei adierazteko.
 • Ikasleak ezin dira ordutegiaren barruan ikastetxetik atera. 
  Sendagilearengana joateko ordua badute gurasoen justifikazioa ekarri 
  behar dute aldez aurretik edo gurasoren bat bere bila agertu.
PUNTUALTASUNA.
 • Irakasleek eta ikasleek puntualtasuna zorroztasunez bete behar dute.
 • Sarritan berandu heltzen denak irakasle gelan dagoen zaintza orrianbere 
  izena idatzi behar du eta klasera bueltatu.
 • Saioen artean ez dago tarterik.
 • Ikasleak ezin dira klasetik irten ezta komunera joan ere.
 • Irakasleak puntualak izan eta aldaketa arin egin behar dute.
DISZIPLINA
 • Faltak edota kanporaketak partean isladatzen dira ikasleak eta irakasleak 
  haien ikuspuntua adierazten.
 • Irakaslea gurasoekin harremanetan jarriko da telefonoz eta ahalik eta 
  lasterren gurasoen erantzuna idatziko du.
 • Ondoren Elkarbizitza Batzordeak faltaren larritasuna ezarriko du eta hartu 
  beharreko neurriak erabakiko ditu, AIAn azaltzen diren bezala.
ZENTRUAK ZAINDU NAHI DITUEN HAINBAT ASPEKTU.
 • Ikasleen sarrera eta irteera pasabideetatik normaltasunez (oihu, korrika,
 • borrokarik gabe)
 • Ikasleak ezin dira leihoan agerian egon.
 • Komunera joateko aukera jolasaldiaren lehen edo azken 5 minutuetan 
  izango da.
 • Azken saioan dauden irakasleak ikasleen ondoren aterako dira ikasle 
  guztiak joan direla ziurtatzeko.
KARTELAK
 • Ikasleen sarreran tabloi bat daukate haien oharrak edo txartelak kokatu 
  ahal izateko.
 • Sinaturik eta datarekin egongo dira.
 • Ez dira inoren askatasuna edo intimitatearen kontrakoak izango.
 • Kanpoko txartela izanez gero zuzendariaren baimena behar du.
ERRETZEA
 • Debekatuta dago erretzea.
ATSEDENALDIA
 • Euria egiten duenean ezin dute baloiaz jolastu.
 • Ikastetxearen arkupetan ezin da baloiaz jolastu goiko geletan klasean 
  baitaude.
 • Baloikadez ezin dute jolastu.
MATERIALA ETA IKASTETXEKO ZAINKETA
 • Apurtu, hondatu edo galdu egiten duena ordaindu behar dute. Horren 
  egilea agertzen ez bada taldeak ordainduko du.
 • Ikasgelak, pasabideak eta komunak beti garbi egon behar dute.
 • Argiak amatatu eta ateak itxi behar ditugu joan ondoren.
ZERBITZUAK
 • Ikasleek fotokopiak egin ditzakete artsedenaldian ordainduz.
 • Ikasleek liburutegia erabil dezakete emandako ordutegian eta arauak 
  betetzen.
SAKELEKO TELEFONOAK ETA BESTE TRAMANKULU ELEKTRONIKOAK
 • Egun batzuetarako irteeren kasuetan, ikasleek sakeleko telefonoa eraman 
  dezakete baina honen erabilera irteera antolatzean adostatutako 
  ordutegira mugatuko da.
 • Ikastetxean ezin dira sakaleko telefonoak edo beste tramankulu 
  elektronikoak (MP3, PSP...) erabili. Harrapatuz gero aste bete konfiskatuko 
  da, eta birritan gertatzen bada ikasturtea bukatu arte konfiskatuko da.
GILTZARRAPOAK ETA GILTZAK
 • Giltzarrapoa eta giltza galduz gero ordaindu beharko dute. (Giltza 1 € eta 
  giltzarrapoa 3 €)
 • Giltza ahaztuz gero atezainari eskatuko zaio zabaltzea kasileroa. 
  Errepikatuz gero Elkarbizitza Batzordeak hartuko du erabakia.
Ċ
Luis Vadillo Etxebarria,
7 ene. 2017 8:03
ĉ
Luis Vadillo Etxebarria,
7 ene. 2017 8:01
ĉ
Luis Vadillo Etxebarria,
7 ene. 2017 8:02