ZER DA ESKOLAKO AGENDA 2030?

Zer da?

Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH) ekintzarako dei unibertsala dira, pobreziari amaiera emateko, planeta babesteko eta mundu osoko pertsona guztien bizitza eta etorkizuna hobetzeko. 2015. urtean, Nazio Batuetako estatu kide guztiek 17 Helburu onartu zituzten, Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren barnean kokatuta. Agenda horretan, helburu horiek 15 urteren epean lortzeko plan bat ezarri zen.

Ildo horretatik, jasangarritasunaren kultura Euskadiko hezkuntza-komunitateetan eta batez ere ikasleengan integratzeko eta zabaltzeko hezkuntza-programa bat da. Programak behar diren konpetentzia eta erantzukizunak garatzen laguntzen du, arazo ekologiko eta sozialak konpontzen parte hartuz eta ekintza eraldatzaileak aurrera eramanez, ikastetxean eta tokiko ingurunean eta ingurune globalean, bai banakakoetan zein kolektiboetan, orain eta etorkizunerako. Hori guztia, NBEren Batzar Orokorrak 2015ean onartutako Agenda 2030eko Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) esparruan.

Ingurumen Hezkuntzako programa gisa, Ingurumen arazoak konpontzen aktiboki parte hartzeko beharrezkoak diren motibazioa, ezagutzak, konpetentziak, jarrerak eta konpromisoak garatzea du helburu.

Proiektuaren ezaugarriak

Zertan datza?

Eskolako 2030 Agenda arazo ekosozial baten inguruan garatzen da. Arazo hori globala eta tokikoa da eta GIH bat edo gehiago barneratu ditzake.

Arazo ekosozialak biodibertsitatearekin, ekosistemen egoerarekin, osasunarekin, klima-aldaketarekin, desberdintasunarekin, hondakinen kudeaketarekin, zaratarekin, kontsumo-ohiturekin, migrazioarekin, ekonomia jasanezinarekin, garraioarekin eta mugikortasunarekin, kalitatezko hezkuntzarekin eta abarrekin lotutako egoerak dira eta GJHen lorpenean jarduteko hurbileko egoera errealak irudikatzen dituzte.

Arazo-egoera ekosoziala bi ardatz hauen inguruan ikertzen da:


http://3.bp.blogspot.com/-v3P_ExDVj0Y/T-MHf81WR0I/AAAAAAAAADY/mQ6DNMP7giE/s1600/niosenlanaturaleza.jpg