Matematika 5

Matematika v 5. ročníku má na naší škole hodinovou dotaci 5 hodiny týdně. Z toho 1 hodinu se žáci učí rozdělení do 2 menších skupin.

Týdenní rozvrh:

pondělí – 1 hodina (celá třída, 2. hodina) 
úterý – 1 hodina (celá třída, 2. hodina)
středa – 1 hodina (celá třída, 3. hodina
čtvrtek – 1 hodina (celá třída, 1. hodina) 1 hodina (ve skupinách, 3. a 4. hodina

K výuce matematiky využíváme učebnice pro 5. ročník z nakladatelství Fraus, které jsou vytvořené podle výukové metody pana profesora Milana Hejného (video).

Na výuku matematiky by měli žáci mít tyto pomůcky:
  • učebnici od společnosti Fraus (5. ročník),
  • sešit (velikost A4, bez linek) a lenoch
  • tvrdou tužku na rýsování (tvrdost 3, HB),
  • gumu,
  • pravítko (nejlépe trojúhelník s ryskou),
  • kružítko,
  • pastelky,
  • nůžky,
  • lepidlo na papír
Odkazy:
Comments