Informatika 5

Informatice v 5. ročníku věnujeme na naší škole 1 hodinu týdně (úterý, 3. nebo 5. vyučovací hodina). Žáci jsou při výuce rozdělení do 2 skupin.

Odkazy:
Comments