https://sites.google.com/a/lauaizeta.net/iprentsa-18/hilherri-bizi
G E O M E T R I A   E T A   E S P A Z I O A


Hilerria espazioaz, eta hori osatzen duten elementuetaz jabetzeko aitzakia. Geometriak gure inguruan duen presentziaren harira,
 Gorputz Hezkuntzan eta Matematikan hausnarketa egiteko parada.