Tentin arvioiminen

  1. Kirjaudu Exam-järjestelmään omilla tunnuksillasi.

  2. Tentaattorin työpöydällä näkyy listaus omista tenteistäsi. Sarakkeista näkyy, kuinka monta tenttiä on arvioimatta ja montako ilmoittautumista tenttiin on.

  3. Kllikkaamalla tentin nimeä avautuu tenttinäkymä, jossa näkyy missä vaiheessa tarkastusta suoritetut tentit ovat.

  4. Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti klikkaamalla opiskelijan nimeä.

  5. Palautelomake avautuu sivun oikeaan reunaan, siihen on mahdollista kirjoittaa opiskelijalle kysymys- / tenttikohtainen palaute. Lopuksi paina punaista Piilota - nuolta niin tekstikenttä sulkeutuu ja palaute tallentuu automaattisesti.

  6. Pisteytä tehtävät Pisteet: kohdista
  7. Valitse lopuksi Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana. Voit määritellä myös opintopisteet, mikäli suorituksen pistemäärä eroaa opintojakson pistemäärästä.

  8. Jos tentissä on useampi arvioija, voi toinen arvioija tarkistaa tentin ja tallentaa pistemäärän, tentaattori lopulta hyväksyy ja lukitsee arvioinnin.

  9. Klikkaa lopuksi Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa painiketta. Hyväksy Kyllä painikkeella. Tentti siirtyy rekisteröidyt otsikon alle. Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköposti arvioinnin valmistumisesta.Kypsyysnäytteen arviointi


Kypsyysnäyte arvioidaan kuten normaali tentti, tentaattori arvioi sisällön ja kielentarkastajat oikeinkirjoituksen. Tentti lähetetään kielentarkastajille lähetä kielentarkastukseen painikkeella. Kielentarkistaja tarkistaa tentin kielentarkistus valikon alta. Kielentarkastuksen jälkeen tentti palautuu tentaattorille, joka vahvistaa lopullisen arvioinnin.