Tentin arvioiminen

 1. Kirjaudu Exam-järjestelmään omilla tunnuksillasi.

 2. Tentaattorin työpöydällä näkyy Aktiiviset tentit tai mikäli tentti on sulkeutunut, niin Arvioitavat tentit -välilehdellä listaus omista tenteistäsi. Arvioimatta kohdan ilmoittamaa numeroa klikkaamalla pääset näkemään vastaajat.

 3. Klikkaamalla puolestaan tentin nimeä avautuu tenttinäkymä. Suoritukset välilehdeltä näet tehdyt tentit.

 4. Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti klikkaamalla opiskelijan nimeä.

 5. Palautelomake avautuu sivun oikeaan reunaan, siihen on mahdollista kirjoittaa opiskelijalle kysymys- / tenttikohtainen palaute. Kun palaute on kirjoitettu niin klikkaa tallenna ja lopuksi paina punaista Piilota - nuolta niin tekstikenttä sulkeutuu.

 6. Pisteytä tehtävät Pisteet: kohdista
 7. Valitse lopuksi Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana. Voit määritellä myös opintopisteet, mikäli suorituksen pistemäärä eroaa opintojakson pistemäärästä.

 8. Jos tentissä on useampi arvioija, voi toinen arvioija tarkistaa tentin ja tallentaa pistemäärän, tentaattori lopulta hyväksyy ja lukitsee arvioinnin.

 9. Klikkaa lopuksi Lukitse arviointi painiketta. Hyväksy Kyllä painikkeella. Tentti siirtyy Arkistoidut välilehden alle työpöytä valikossa. Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköposti arvioinnin valmistumisesta.Kielentarkistukseen menevien kypsyysnäytteiden arviointi

 • Tentaattori arvioi sisällön kirjoittamalla palaute opiskelijalle kohtaan sisältö ok tai sisältö hylätty. Palautelaatikko on pop-up ikkuna, joka avautuu ruudun oikeaan reunaan tenttiä arvioitaessa.
 • mikäli sisältö on ok, valitse tentin arvosanaksi hyväksytty, koska kypsyysnäyte lähetetään kielentarkastukseen (mikäli tentin jättää ei arviointia kohtaan, ei lähetä kielentarkastukseen painiketta tule näkyviin).
 • paina lähetä kielentarkastukseen painiketta
 • kielentarkastajat tarkistavat kieliasun ja merkitsevät onko tentti hyväksytty vai hylätty. tentaattorin ei tarvitse tehdä enää erillistä arvosanan lukitusta.