Yleisen tentin luominen


 • Kirjaudu Exam-järjestelmään osoitteessa https://exam.lapinamk.fi, käytä Firefox tai Chrome -selainta (ei Internet Explorer)

 • Luo uusi tentti sivun yläreunan kohdasta Uusi tentti.
 • Valitse tenttityyppi: yleinen, henkilökohtainen tentti tai kypsyysnäyte. • Etsi opintojaksokoodi ja sivulle avautuu pohjatiedot opintojaksosta. Täydennä tentin tiedot (tentin nimi sekä tentin kieli) ja lopuksi klikkaa Tallenna.
 • Täytä tentin perustiedot välilehdellä tentin nimi, kieli, suoritustyyppi, mahdolliset toiset tentaattorit / arvioijat. Arvioijalla on vain oikeus arvioida tentti, tentaattorilla on täydet oikeudet tenttiin liittyvien toimenpiteiden tekemiseen.  Perustiedot välilehdellä voi myös ladata tenttiin liitteen. Lisäksi lisää tarvittaessa ohjeistus tentin aikana ja tenttivarauksen yhteydessä.
 • Tentin perustietojen jälkeen siirry kysymykset välilehdelle.
 • Tenttikysymysten lisääminen aloitetaan luomalla aihealue. Lisää kysymykset aihealueisiin luomalla uusi kysymys (tai kysymyskirjastosta painikkeella). Kirjoita aihealueelle nimi. Aihealueen voit nimetä esim. tenttikirjan tekijän tai nimen mukaan. (Huom. aihealue näkyy myös opiskelijalle).

 • Aihealueeseen luodusta kysymyspatteristosta arvotaan tenttikysymykset, kun lisää rastin ruutuun Arvo kysymykset, järjestelmä kysyy montako kysymystä aihealueen kysymyspatteristosta arvotaan. Huomaathan, että arvonta ei toimi, mikäli kysymysten pistemäärät eivät ole samat. Kysymysten lisääminen jälkikäteen onnistuu, kunhan ottaa ensin arvonnan pois päältä (muista laittaa muokkauksen jälkeen arvonta takaisin päälle). • Klikkaa Lisää uusi kysymys painiketta. Valitse kysymyksen tyyppi joko Esseekysymys, Aukkotehtävä tai Monivalintakysymys (valitse yksi tai monta oikein)
 • Kysymystyypin valinnan jälkeen avautuu alle tarkemmat määrittelyt kysymykselle. Kirjoita kysymys kysymysteksti kohtaan. Arviointi kohtaan määritellään vastauksen suosituspituus, arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty tai pisteet ja mikäli arviointiasteikoksi valitaan pisteet tulee määritellä kysymyksen maksimipisteet.
 • Lisätiedot kohtaan lisätään kysymyksen omistajat, jos joku muu kuin tentin tekijä, kysymyksen liitetiedosto sekä kysymykseen liittyvä ohjeistus. Opettajan on myös mahdollista lisätä kysymyskohtaisesti arviointikriteerit, jotka ei näy opiskelijoille.
 • Paina lopuksi Tallenna painiketta, niin kysymys siirtyy tenttiin. • Toista yllä olevat ohjeet, jos haluat luoda lisää kysymyksiä saman aihealueen alle.

 • Esikatsele tentti painikkeella näet, miltä tentti näyttää opiskelijalle. Mikäli kaikki on kuten olet suunnitellut, voit julkaista tentin opiskelijoille varattavaksi Julkaisu välilehdeltä (tai painamalla julkaise painiketta)

 • Julkaise välilehdellä määritellään tenttimisaika ja tentin kesto(minuutteina) sekä suorituskertojen määrä ennen arviointia. Välilehdeltä löydät myös ilmoittautumislinkin tenttiin. • Mikäli haluat jälkeenpäin muokata tenttiä, tentti löytyy opettajan työpöydän vasemmalta reunalta Työpöytä kohdasta. Työpöydälle avautuu aktiiviset tentit, klikkaamalla tentin nimeä tentti avautuu ja asetusten muokkaaminen on mahdollista mm. tentin voimassaoloaika. Jos haluat muuttaa tai lisätä kysymyksiä, avaa tentti ja mene kysymykset välilehdelle lisäämään ja muokkaamaan kysymyksiä. Tallenna tentti muokkauksen jälkeen.