Henkilökohtaisen tentin tai kypsyysnäytteen luominen

 • Tentin luominen aloitetaan kuten kaikkien tenttien luominen, opettajan työpöydältä valitaan Uusi tentti, josta valitaan Henkilökohtainen tentti tai kypsyysnäyte.

 • Erona yleiseen tenttiin on, että opettaja lisää osallistujat. Tällöin tentti ei ole kaikkien varattavissa.

 • Jos kielentarkastusta ei tarvitse tehdä, niin silloin tentti tehdään henkilökohtaisena tenttinä.

 • Mikäli kielentarkistus tarvitaan, varmista kielentarkistajalta, että hänellä on tarvittavat oikeudet Examissa (pääkäyttäjä voi lisätä opettajalle kyseiset oikeudet).
 • Etsi opintojaksokoodi ja sivulle avautuu pohjatiedot opintojaksosta. Täydennä tentin tiedot (tentin nimi sekä tentin kieli) ja lopuksi klikkaa Tallenna.

 • Täytä tentin perustiedot välilehdellä tentin nimi, kieli, suoritustyyppi, mahdolliset toiset tentaattorit / arvioijat. Arvioijalla on vain oikeus arvioida tentti, tentaattorilla on täydet oikeudet tenttiin liittyvien toimenpiteiden tekemiseen.  Perustiedot välilehdellä voi myös ladata tenttiin liitteen. Lisäksi lisää tarvittaessa ohjeistus tentin aikana ja tenttivarauksen yhteydessä.
 • Kypsyysnäytteen kohtaan Tehdään kielentarkistus merkitään kyllä/ei (varmista kielentarkistajalta, että hänellä on tarvittavat oikeudet Examissa. Pääkäyttäjä voi lisätä opettajalle kyseiset oikeudet). Kielentarkistajaa ei tule lisätä tentaattorit kohtaan.
 • Kysymysten lisääminen tenttiin onnistuu, kuten yleisessä tentissä, Kysymykset välilehdellä.
 • Aihealue nimetään ja sen alle lisätään kysymykset.
 • Esikatsele tentti painikkeella näet, miltä tentti näyttää opiskelijalle. Mikäli kaikki on kuten olet suunnitellut, voit julkaista tentin Julkaise välilehdeltä (tai painamalla julkaise painiketta)
 • Julkaise välilehdellä määritellään tenttimisaika ja tentin kesto(minuutteina) sekä Osallistujat kohdasta lisätään opiskelija/opiskelijat. Tekstikenttään kirjoittamalla etsitään opiskelija järjestelmästä ja valitaan hänet painamalla Lisää painiketta. Mikäli opiskelijaa ei löydy, niin hän ei ole todennäköisesti vielä kirjautunut kertaakaan Exam-järjestelmään. Pyydä opiskelijaa kirjautumaan. (Julkaisun jälkeen et voi enää vaihtaa osallistujia) • Lopuksi tentti tallennetaan ja julkaistaan, jolloin opiskelija pääsee varaamaan tentin. Opiskelija näkee Henkilökohtaisen tentin/kypsyysnäytetentin ilmoittautumislinkin Examin työpöydällä.