Henkilökohtaisen tentin tai kypsyysnäytteen luominen

 • Tentin luominen aloitetaan kuten kaikkien tenttien luominen, opettajan työpöydältä valitaan Luo uusi tentti, josta valitaan Henkilökohtainen tentti tai kypsyysnäyte.

 • Erona yleiseen tenttiin on, että opettaja lisää osallistujat. Tällöin tentti ei ole kaikkien varattavissa.

 • Jos kielentarkastusta ei tarvitse tehdä, niin silloin tentti tehdään henkilökohtaisena tenttinä.

 • Mikäli kielentarkistus tarvitaan, varmista kielentarkistajalta, että hänellä on tarvittavat oikeudet Examissa (pääkäyttäjä voi lisätä opettajalle kyseiset oikeudet).
  tentti_valinta.jpg

 • Valitaan opintojaksokoodi, jonka pohjalta tulee perustiedot. Nimetään tentti.
  kypsyysnayte_nimi.jpg

 • Valitse tentin voimassaoloaika, tätä voidaan tarvittaessa myöhemmin jatkaa, jos opiskelija ei ole käynyt tenttiä/kypsyysnäytettä kirjoittamassa.

 • Mikäli tentti/kypsyysnäytteen tarkistaa myös toinen opettaja, lisää hänet joko tentaattori tai arvioija kohtaan. Kypsyysnäytteessä kielentarkistajaa ei lisätä tentaattoriksi, vaan hänellä tulee olla kielentarkistaja oikeudet.

 • Osallistujat kohdasta lisätään opiskelija/opiskelijat. Paina lisää osallistuja painiketta ja etsi hakutoiminnolla opiskelija järjestelmästä. Mikäli opiskelijaa ei löydy, niin hän ei ole todennäköisesti vielä kirjautunut kertaakaan Exam-järjestelmään. Pyydä opiskelijaa kirjautumaan. (Julkaisun jälkeen et voi enää vaihtaa osallistujia)

 • Määrittele kypsyysnäytteen arvosana-asteikoksi hyväksytty / hylätty.

 • Lisää tarvittaessa liite, esim. kypsyysnäyteohjeet.

 • Kysymys lisätään samalla tavalla kuin yleisessä tentissä. Aihealue nimetään ja sen alle lisätään kysymys.
  uusi esseekysymys.jpg

 • Lopuksi tentti tallennetaan ja julkaistaan, jolloin opiskelija pääsee varaamaan tentin. Opiskelija näkee Henkilökohtaisen tentin/kypsyysnäytetentin ilmoittautumislinkin Examin työpöydällä.