Ohjeet opettajalle

Sähköinen tentti tarkoittaa tenttitilassa tietokoneella tehtävää tenttiä, jossa on tallentava kameravalvonta. Lapin Ammattikorkeakoulun tenttiakvaariot sijaitsevat:

Rovaniemi: Jokiväylä 11, C108 (5 konetta) Kemi: Kosmos, 1114 (5 konetta)

Tornio: Minerva, 119 (5 konetta)


Opettajan tulee tehdä tentti valmiiksi examiin, ennenkuin opiskelijat voivat ilmoittautua siihen.

Tentin valvonta tapahtuu kameroiden sekä kirjautumisen avulla. Akvaarion koneisiin on asennettu tentin aikana käytettävän tenttiohjelman lisäksi Acrobat reader, Microsoft Word, Excel.Kirjaudu osoitteessa https://exam.lapinamk.fi


Lisätietoja: Janne Lääperi

eoppimispalvelut[at]lapinamk.fi


Exam-konsortion ohjesivusto, josta löytyy tarkemmat ohjeet järjestelmän käyttöön.

EXAM for teachers