Gribskovpilgrims arbejdsgruppe

Talsmand for gruppen

Steen Clausen, Folkekirken

Planlæggere af rammerne for pilgrimsvandringerne og forgængere

Uffe Hansted, folkekirken

Agnete Lykke Ibsen, folkekirken

Lene Holmsgaard, folkekirken

Agnete Wissum, Den Katolske Kirke

Medvandrende præst

Charlotte Chammon, sognepræst