1. juni 2019

Pilgrimsvandring i Tokkekøb Hegn

12 km. - Forventet tilbagekomst til Allerød st. mellem 13 og 13.30

Vi mødes på Hillerød st. kl. 8.55 og tager S-tog (afgang 9.10) til Allerød St. (ankomst 9.15). Gennem villakvarter til skoven og efter 1,5 km. andagt. Vi vandrer i nord-østlig retning og krydser Kongevejen efter ca. 3.km. (fra Grønnemosevej til Bøllemosevej) og for enden af Bøllemosevej videre ad Lettbensvej. Derfra ind over engen omkring Dæmpegård til Kongedyssen. Så ad frederik d.VII´s til frokoststed ved bålpladsen/ lergraven. Videre i nordlig retning ad Dæmpegårdsvej. Efter 800 m. drejer vi ind i skoven og når frem til Store Donse Dam sydvestlige spids. Stillevandring på sti langs dammens østlige forløb. Under de sidste 4 km. i sydvestlig retning mod Allerød st. på stier og skovveje. Andagt. Vi krydser Kongevejen tæt ved Nymøllevej før de sidste 2 km.

En dejlig og varieret tur i kuperet terræn.