Mårum julemarked

Den 12. september Nødebo - Skovskolen - Fruebjerg - Gadevang kirke

Den 31. oktober - Jubilæumsvandring til Nr. Herlev med frokost og vejledende tilmelding -

Den 21. november - Julevandring til Mårum Præstegård - tovholder fælles - Lene tjekker bus/tog

Nærmere beskrivelse af ruten senest 14 dage før vandringen.

Jubilæumsvandring 10 år bliver 31.oktober 2020

Pilgrimsvandrere fotograferet lige før vi når Mårum Præstegård