Studieretningsprojekt med kemi

SRP i kemi

Hvis man har (haft) kemi, kan man vælge at skrive SRP med kemi som det ene fag. En opgave i kemi vil indholde både en teoretisk og en eksperimentel behandling af emnet. Du skal bruge kemisk viden på en ny og mere kompleks måde og selvfølgelig anvende korrekt kemisk fagsprog. I projektet kan du fx arbejde med en eller flere af følgende:

  • På C niveau undersøge hvilke egenskaber stoffer har ud fra deres kemiske struktur

  • Fremstille og oprense et stof

  • Undersøge indholdet af et bestemt kemisk stof i produkter

  • Forklare hvordan et kemisk stof optages i kroppen

  • Undersøge egenskaber ved en kemisk reaktion, f.eks. reaktionens hastighed.

Metoder i kemi

Metoder i kemi omfatter en lang række eksperimentelle metoder, og en SRP i kemi vil derfor næsten altid involvere, at du udfører et forsøg.

En SRP i kemi skal også indeholde en gennemgang af kemisk teori, hvor man går i dybden med f.eks. reaktionsskemaer eller figurer.

I en SRP med kemi arbejder vi altså både med opstilling, afprøvning og vurdering af kemiske og matematiske modeller.

Her er et slide show fra PJ's oplæg om videnskabsteori og metoder: docs.google.com/presentation/d/1xWCtprly0ha-3MIoOcJSNq32uJhsySKiMS67VXMfHio/edit?usp=sharing.

At skrive kemiske tekster

På fysiks elevside har PJ skrevet om notation i naturvidenskabelige tekster. Det kan findes på https://sites.google.com/a/apps.odder-gym.dk/fysikelev-paa-og/srp-med-fysik/notation-i-naturvidenskab.

Kemi i kombination med andre fag

Kemi på C-niveau skal kombineres med et studieretningsfag på A-niveau.

Hvis du har studieretningen MA A - FY A - Ke B, kan du kombinere kemi med et fag på A-niveau.

Hvis du har studieretningen MA A - FY A - Ke B og har KE A, som valgfag, kan du kombinere kemi med alle andre fag.

Hvis du har studieretningen MA A - BT A - Fy B og har KE A som valgfag, kan du kombinere kemi med alle andre fag.


Eksempler på SRP-emner med kemi kan findes her

skriftlighedsportalens oversigt over eksemplariske opgaver, er der også eksempler på opgaver med kemi.

Men hvad skal jeg skrive om og hvor kan jeg evt. lave forsøg?

Du skal finde et emne, som du synes er spændende, og som du har lyst til at fordybe dig i gennem et par måneder! Samtidig skal du også undersøge, om det er et realistisk projekt, som du har i tankerne og om hvilken kombination af fag, der er hensigtsmæssig for at besvare den problemstilling, du gerne vil arbejde med. Det gør du ved at læse dig grundigt ind på dit emne og spørge dine lærere og vejledere.

I kemi er det også en god ide, at undersøge hvilke forsøg, der er mulighed for at lave. Kemisk institut på Aarhus universitet har mange gode forsøg til SRP. Vær opmærksom på, at der kan være deadlines for at ansøge.

https://chem.au.dk/videnudveksling/studieretningsprojekter-srp/oversigt-over-srp-forloeb/

Måske kender du selv en person, der arbejder på en kemisk virksomhed/forskningsinstitution, hvor du kan lave forsøg.

Man kan også lave forsøg hjemme på gymnasiet.