IKT ETA ESKOLA 2.0

IKT

Helburu nagusia da irakasleriak zein ikasleriak IKTak eguneroko jardunetan erabiltzea ahal denik eta arlo gehienetan txertatuz . Horrek askotan lanerako metodologia aldatzea eskatzen du. Aldaketa hori poliki-poliki egin daiteke, baina etenik gabe, betiere IKTak etorkizunean hezkuntzan izango duten garrantziaz jabetuz.

Ikasturte honetarako mintegitik proposatzen diren helburuak honako hauek dira:

● IKT goi-mailako eredua lortzeko eman beharreko urratsak lantzea.

● Eskolako dokumentazio guztia digitalizatzeko urratsak ematen jarraitzea.

● Google apps-ekin (Drive, Classroom …) eta liburu digitalekin lanean jarraitzea.

● Notak, aktak, faltak… kudeatzeko INIKA aplikazioarekin lanean jarraitzea eta eskaintzen dituen beste zerbitzu batzuk erabiltzea.

ESKOLA 2.0

Eskola 2.0 proiektuaren helburua XXI. mendeko ikasgelak abiaraztea da. Teknologia digitalak erabiltzea eta menperatzea ildo estrategikoa da eskolarako. Horrela, eskolan baliabide teknologikoekin hornitzen ari gara etengabe: gela guztietan arbel digitalak, internet eta IKTak erabiltzeko ekipamenduaz hornituta daude, 5. eta 6. mailetako ikasleek ordenagailu eramangarri txikiak erabiltzen dituzte hainbat gaitan. Azken horiek baliabide arrunt bilakatu nahi dira irakaskuntza zein ikaskuntza prozesuan.TIC

El objetivo principal es que tanto el profesorado como el alumnado utilicen las nuevas tecnologías de forma cotidiana en la dinámica del aula. Esto conlleva la utilización de nuevas estrategias y metodologías acordes con la sociedad actual.

Durante este curso daremos continuidad al trabajo realizado hasta el momento, avanzando en este campo y poniendo en práctica las propuestas del seminario de TIC. Entre otras podemos destacar:

● Dar los pasos necesarios para poder conseguir el nivel superior de TIC

● Proseguir con la digitalización de toda la documentación del centro.

● Introducir la utilización de Google apps: Drive, Classroom…

● Gestión de notas, actas, faltas… a través de la aplicación INIKA.


El Programa Escuela 2.0

Para la innovación y la modernización de los sistemas de enseñanza es un programa de integración de las TIC en el centro escolar.

Con este programa se pretende transformar las aulas tradicionales en las aulas digitales del siglo XXI facilitando el acceso a las tecnologías digitales y, además, fomentando el uso de estas de forma cotidiana en las diferentes materias del currículo. Para conseguir este objetivo la escuela cuenta con recursos tecnológicos tales como pizarras digitales en todas las aulas, acceso a internet, ordenadores portátiles para los/as alumnos/as de 5º y 6º curso, etc.

Los ejes de este proyecto son:

• Aulas digitales.

• Conectividad a Internet.

• Promover la formación del Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos.

• Mejorar la calidad de la enseñanza.