Tools

Op deze website willen we de nodige tools aanreiken. Iedereen kan hieraan een bijdrage leveren. Heb je opmerkingen, suggesties of eigen tools die je wil delen, dan mag je ze bezorgen aan An Bistmans (an.bistmans@vocvo.be) en Carolien Fuchs (carolien.fuchs@vocvo.be) of aan je eigen pedagogische begeleidingsdienst. Alvast bedankt!


Op de volgende pagina's vind je een overzicht van de tools voor: