Stappenplan

Integreren van geletterdheid in het beleid van CVO -

Stappenplan geletterdheidsbeleid

Het stappenplan toont verschillende uitdagingen om te komen tot een geletterdheidsbeleid. Je kan klein beginnen maar al snel zal je merken dat iedereen nodig is om er iets van te maken.

Hoe dan ook: starten is de boodschap. Zo doe je ervaringen op. Je kan de initiatieven telkens weer verbeteren, versterken en uitbreiden.

Maak een plan van aanpak, want er is wat ontwikkelwerk nodig. Ongetwijfeld kan je hiervoor ook putten uit de ervaringen van anderen en leer je al doende. Ook praktijkonderzoek kan een interessante piste zijn.


5 fasen

Het stappenplan verloopt niet noodzakelijk lineair: elk centrum stapt op een bepaald moment door specifieke noden in het proces en stuurt de eigen werking voortdurend bij.

  • Fase 1 - Informeren en sensibiliseren rond geletterdheid bij de medewerkers in je CVO
  • Fase 2 - Reflectie en visievorming over geletterdheid in je eigen CVO
  • Fase 3 - Bepalen van concrete initiatieven om geletterdheidsnoden te ondersteunen + uitwerken van instrumenten en methodieken
  • Fase 4 - Uitvoeren en opvolgen van het ondersteuningsaanbod geletterdheid
  • Fase 5 - Evalueren, bijstellen en verder ontwikkelen