Stappenplan

Integreren van geletterdheid in het beleid van CVO -

Stappenplan geletterdheidsbeleid

Het stappenplan toont verschillende uitdagingen om te komen tot een geletterdheidsbeleid.

Je kan klein beginnen … maar al snel zal je merken dat eigenlijk iedereen nodig is om er iets van te kunnen maken.

Hoe dan ook: starten is de boodschap. Zo doe je ervaringen op. Je kan de initiatieven telkens weer verbeteren, versterken en uitbreiden.

Maak een plan van aanpak, want er is wat ontwikkelwerk nodig. Ongetwijfeld kan je hiervoor ook putten uit de ervaringen van anderen en leer je al doende.


5 fasen

Het stappenplan doorloopt 5 fasen:

  • Fase 1 - Informeren en sensibiliseren rond geletterdheid bij de medewerkers in CVO
  • Fase 2 - Reflectie en visievorming over geletterdheid in het eigen CVO
  • Fase 3 - Bepalen van concrete initiatieven m.b.t. geletterdheid + uitwerken van instrumenten en methodieken
  • Fase 4 - Uitvoeren en opvolgen van het ondersteuningsaanbod geletterdheid
  • Fase 5 - Evalueren, bijstellen en verder ontwikkelen