Geletterdheid in een CVO

Welkom!

In Vlaanderen biedt het volwassenenonderwijs een waaier aan opleidingen, waardoor het een divers publiek aanspreekt. Volwassenen kunnen er een beroep aanleren en zich kwalificeren. Of ze volgen er cursus in het kader van levenslang leren.

Meer en meer wordt het volwassenenonderwijs een "onderwijs van kansen". De overheid stimuleert de centra voor volwassenenonderwijs om eventuele drempels aan te pakken, zodat ze nog meer volwassenen kunnen bereiken. De uitdaging is groot: “Het volwassenenonderwijs moet een aanbod ontwikkelen dat voor een zo breed mogelijk publiek de nodige kennis, vaardigheden en attitudes aanreikt en dit in functie van maatschappelijk functioneren of re-integratie, verdere deelname aan onderwijs, uitoefening van een beroep, versterking van het Nederlands, beheersing van een moderne vreemde taal, verhoging van geletterdheidscompetenties en het behalen van een diploma secundair onderwijs.” (Beleidsnota 2019-2024. Onderwijs, blz. 79)

De CVO ontwikkelen daarom ondersteuningsmogelijkheden voor hun cursisten via trajectbegeleiding, met een zorgbeleid of het versterken van geletterdheidsvaardigheden, enz.

Deze website zet geletterdheid in het voetlicht. Wat betekent geletterdheid in het volwassenenonderwijs, zowel voor cursisten als voor lesgevers?

De website toont ook welke initiatieven de CVO rond geletterdheid kunnen nemen en welke tools er beschikbaar zijn.

Bekijk hier een animatie over Geletterdheid in een CVO!