Opłaty

Konto

29 Warsztaty Prezentacyjne OAK

12 1140 2004 0000 3102 7766 6963

W polu "tytuł przelewu" należy wpisać: zaliczka lub wpłata uzupełniająca oraz udział indywidualny lub instytucjonalny

Uczestnicy delegowani (faktura na instytucję): 600 zł

Uczestnicy indywidualni (płatność własna): 50% zniżki, 300 zł

Opłatę można wnosić w dwóch równych ratach (zaliczka i wpłata zasadnicza, patrz: Terminy)

Cena warsztatów może zostać obniżona. W takim przypadku poinformujemy o zmniejszeniu wymaganej wpłaty uzupełniającej.