OAK

Warsztaty prezentacji naukowych

Olsztynek, 21-25 listopada 2018

Dwudziesty Dziewiąty OAK w Olsztynku już za nami.

Przez pięć długich dni uczyliśmy się daleko więcej niż tylko tego, jak lepiej prezentować i robić lepsze postery. Za nami ciężka praca, ale też wiele dobrej zabawy i niezapomniane wrażenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej edycji Warsztatów, a szczególnie naszym sponsorom:

RDLS Sp. z o.o. (spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego)

BACTrem Sp. z o.o. (spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego)

Enbio Technology Sp. z o.o.

Eppendorf Poland Sp. z o.o.

BioMaxima S.A.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ciężką pracę i dobry humor.

Do zobaczenia na następnej edycji! (już w kwietniu 2019 r.)


Czym jest OAK?

Warsztaty Prezentacji Naukowych OAK, czyli Obóz Atrakcyjnych Konwentykli, to spotkania poświęcone doskonaleniu sposobów przekazywania wiedzy i autoprezentacji. Pierwsza edycja zorganizowana została z inicjatywy Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego w styczniu 1999 roku. Kolejne warsztaty były dziełem również innych ośrodków akademickich, takich jak Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Łódzki.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do młodych naukowców, a zatem studentów, doktorantów i młodych doktorów (głównie kierunków przyrodniczych i pokrewnych), którzy chcieliby doskonalić sposoby przedstawiania planów i wyników swoich badań oraz przygotowywania publikacji naukowych. Warsztaty wypełniają w ten sposób lukę w edukacji ludzi nauki, których nie uczy się profesjonalnych wystąpień i nie kładzie nacisku na jakość prezentowania wiedzy. Warsztaty dają również możliwość nawiązywania międzyuczelnianych i międzynarodowych kontaktów, poszerzają horyzonty myślowe dzięki spotkaniu ludzi różnych specjalności i pochodzących z różnych ośrodków akademickich.

Podstawową częścią OAK-u są prezentacje wygłaszane przez uczestników w języku polskim lub angielskim. Po każdym wystąpieniu ma miejsce dyskusja nad jego stroną merytoryczną. Seminaria są filmowane, a następnie odtwarzane i analizowane przez uczestników i ekspertów. W tej części ocenie podlega głównie techniczna strona wystąpień. Wskazywane są słabe punkty i sugerowane sposoby wyeliminowania usterek. Podobnie wygląda omówienie posterów, jednakże w tym przypadku dyskusja techniczna następuje od razu po merytorycznej dla każdego plakatu z osobna. Drugim ważnym punktem warsztatów są zajęcia warsztatowe, dotyczące różnych aspektów opracowywania i prezentowania wyników badań naukowych. Ta część pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a często na samodzielne wykonanie prezentacji czy jej części. Do stałych punktów programu należą również wycieczki po atrakcyjnych przyrodniczo terenach, zajęcia terenowe i spotkania towarzyskie.