Eksperci

Stanisław Czachorowski

Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, biolog, ekolog i entomolog zatrudniony w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska, na Wydziale Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie. Popularyzator nauki i blogger.

Autor i realizator przedmiotów dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii: autoprezentacja, prezentacje publiczne. Prowadzi także seminaria dyplomowe dla studentów biologii, biotechnologii, mikrobiologii oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, których elementem jest doskonalenie umiejętności wygłaszania referatów, przygotowania posterów naukowych, wykorzystania internetu w prezentacjach publicznych.

W ostatnich latach intensywnie zajmuje się edukacją pozaformalną w różnorodnych formach. Organizator i koordynator Olsztyńskich Dni Nauki, Europejskiej Nocy Naukowców w Olsztynie, Nocy Biologów, Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Eksperymentuje z grywalizacją (gamifikacja), nauczaniem metodą projektu, notowaniem wizualnym (myślografia), kamishibai, grami dydaktycznymi oraz wykorzystaniem nowych technologii w edukacji pozaformalnej.

Robert Lasek

Z wykształcenia biolog molekularny, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant i pracownik Zakładu Genetyki Bakterii tej jednostki. Na co dzień bada regulację ekspresji genów u bakterii arktycznych oraz wieloreplikonowe genomy Paracoccus sp. Kierownik „Diamentowego Grantu” i grantu PRELUDIUM, laureat stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, kilkukrotnie nagradzany za najlepsze wystąpienia konferencyjne. Ekspert czterech ostatnich edycji OAKu. Prowadził warsztaty prezentacji naukowych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Gdańskim. W dziedzinie mówienia o Nauce jest zwolennikiem prostych i skutecznych rozwiązań. Szczególną uwagę zwraca na efektywne budowanie struktury prezentacji i wizualizację danych. Bywa krytyczny do bólu, ale tego samego oczekuje wobec siebie od innych.

Piotr Kann

Z wykształcenia projektant wzornictwa przemysłowego i projektant graficzny. Wieloletni wykładowca grafiki komputerowej na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, aktualnie niezależny współpracownik Instytutu Historii PAN. Oprócz samodzielnej praktyki projektowej, na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza brał udział w wielu projektach naukowych z różnych dziedzin: od hydrobiologii przez archeologię podwodną do kartografii historycznej, tak, że naukę i naukowców widział w wielu różnych kontekstach. Z OAKiem związany na stałe od 2000 roku jako ekspert od bardzo szeroko pojętej grafiki.

W czasie sesji krytycznych będzie się znęcał bardziej nad slajdami i posterami, niż nad ich autorami.

Jarosław F. Słoń

Z OAKiem związany jest od samego początku jako współtwórca ich formuły i jedna z pierwszych ofiar sesji krytycznej. Towarzyszące temu doświadczeniu wstrząsające przeżycia zadecydowały o dalszym życiu i zajęciu się tą tematyką. Biolog ewolucyjny, po doktoracie skupiający się na sprawach przekazu informacji, wystąpień publicznych i prezentacji. Prowadzi przedmiot „podstawy prezentacji naukowej” na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkolenia w firmach zewnętrznych. OAK jest jego terenem obserwacyjnym, a uczestnicy (wraz z nim samym) wymarzonym materiałem eksperymentalnym. Analizując prezentacje potrafi czepiać się wszystkiego, ale najczęściej zapyta o cel: „czemu to ma służyć”, „jaki efekt chcesz tym osiągnąć” oraz o to, ile i co – z tego co zaprezentowano – zapamięta odbiorca.

Uważa, że nieformalna atmosfera i podejście do edukacji i Nauki jako fascynującej przygody, prowadzi do doskonałych efektów i sporej dozy satysfakcji oraz że wiele spraw można dojrzeć lepiej, gdy spojrzy się z lekkim przymrużeniem oka (a czasem obydwu).

Anna Iwanowska

Słuchaczka Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. Pisze pracę doktorską poświęconą dowcipowi językowemu w tekstach polskiego kabaretu. W 2014 roku otrzymała stypendium unijne na badania związków dowcipu z gospodarką. Od siedmiu lat redaguje i poprawia teksty. W latach 2010-2014 redaktor w Wydawnictwie Region, dziś wolny strzelec. Prowadzi szkolenia oraz zajęcia ze studentami poświęcone pracy z tekstem i poprawnej polszczyźnie. W wolnych chwilach czyta słowniki. Uwielbia ćwierkać o języku polskim na Twitterze.

Zwraca uwagę na interakcję między prezentującym a słuchaczami. Wyczulona na błędy językowe, pustosłowie, zawiłe konstrukcje składniowe i nieuzasadnione anegdotki. Słucha, pyta i chętnie pomaga.