Poprzednie edycje

I OAK – Kraków, 5-7 I 1999, edycja pilotażowa

Organizatorzy: Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Liczba uczestników: 23

Eksperci:

 • dr Michał Jasieński, UJ
 • dr Grażyna Jasieńska, UJ


II OAK – Smoleń, 23-25 IV 1999

Organizatorzy: Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Liczba uczestników: 36

Eksperci:

 • dr hab. Mariusz Cichoń, UJ
 • mgr Jacek Sypniewski, UJ, aktor

Temat wiodący: Techniki aktorskie, dykcja, postawa i kontakt z publicznością


III OAK – Turtul, 5-7 XI 1999

Organizatorzy: Koło Przyrodników Biologów Uniwersytetu w Białymstoku

Liczba uczestników: 43

Eksperci:

 • prof. dr hab. Marek Konarzewski, UwB
 • dr Paweł Michalak, UwB

Temat wiodący: Statystyka w badaniach naukowych


IV OAK – Tuchola, 7-9 I 2000

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy pomocy Dyrekcji Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Liczba uczestników: 32

Eksperci:

 • prof. dr hab. Andrzej Przystalski, UMK
 • prof. dr hab. Adam Barcikowski, UMK
 • dr Róża Bazińska

Temat wiodący: Psychologia wystąpień publicznych


V OAK – Pilchy, 13-16 IV 2000

Organizatorzy: Koło Naukowe Biologów Terenowych UW, magistranci i doktoranci Zakładu Hydrobiologii UW

Liczba uczestników: 35 (w tym 6 z zagranicy)

Eksperci:

 • dr Andrzej Kowalczewski – Zaklad Hydrobiologii UW
 • dr Piotr Jaracz – Wydział Fizyki UW
 • dr Marek Ostrowski, Pracownia Informatyki Obrazowej UW
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP ASP
 • mgr Jarosław Słoń, Zakład Hydrobiologii UW

Temat wiodący: Informacja obrazowa i grafika prezentacyjna


VI OAK – Polichty k. Ciężkowic, 23-26 XI 2000

Organizatorzy: Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego magistranci i doktoranci Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Liczba uczestników: 46 (w tym 3 z zagranicy)

Eksperci:

 • dr hab. Ryszard Laskowski, Zakład Ekotoksykologii UJ
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP ASP
 • Jarosław Kyrcz –Focus F.H.U.

Temat wiodący: Grafika w prezentacjach naukowych, fotografia cyfrowa


VII OAK – Białowieża, 1-4 III 2001

Organizatorzy: Koło Naukowe Biologów przy Instytucie Biologii UwB, magistranci i doktoranci Instytutu Biologii UwB

Liczba uczestników: 37 (w tym 2 z zagranicy)

Eksperci:

 • prof. dr hab. Jan Taylor, Zakład Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii UwB
 • dr Agata Banaszak, Zaklad Genetyki, Instytut Biologii UwB
 • mgr Norbert Duda

Temat wiodący: Wykorzystanie GPS w badaniach terenowych


VIII OAK – Górzno, 19-22 IV 2001

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK, magistranci i doktoranci Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Liczba uczestników: 40

Eksperci:

 • dr Róża Bazińska

Temat wiodący: Werbalne i niewerbalne sposoby komunikacji


IX OAK – Murzynowo, 8-11 XI 2001

Organizatorzy: Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Liczba uczestników: 43

Eksperci:

 • doc. dr Grażyna Dobrowolska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Zakład Hydrobiologii UW
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP ASP
 • dr Marek Ostrowski, Zakład Ekologii UW

Temat wiodący: Informacja obrazowa w prezentacjach


X OAK – Jeziory, 14-17 IV 2002

Organizatorzy: Koło Naukowe Przyrodników UAM

Liczba uczestników: 50

Eksperci:

 • Krzysztof Baczyński TPI Poznań
 • prof. dr hab. Stanisław Dylak, Wydział Nauk Społecznych UAM
 • mgr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna w Jeziorach
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP ASP
 • mgr Waldemar Mikołajczyk, Zakład Fizjologii Zwierząt UAM
 • mgr Eliza Rybska, Zakład Fizjologii Zwierząt UAM
 • mgr Krzysztof Wawrzyniak, Wydział Nauk Społecznych UAM
 • dr Krzysztof Wypijewski, Zakład Biochemii Biopolimerów, UAM


XI OAK – Włodzimierzów, 7-9 XI 2002

Organizatorzy: doktoranci i magistranci Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ

Liczba uczestników: 53

Eksperci:

 • dr Michał Grabowski, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ
 • dr Mirosław Przybylski, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ

Tematy wiodące: Światopogląd i metoda naukowa, Statystyka w badaniach naukowych


XII OAK – Zamek Bierzgłowski, 20-23 XI 2003

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów UMK, Studium Doktoranckie Biologii UMK

Liczba uczestników: 52 (w tym 2 z zagranicy)

Eksperci:

 • dr Małgorzata Jefimow, Zakład Fizjologii Zwierząt UMK
 • dr Anna Goc, Pracownia Genetyki UMK
 • dr Karolina Krysińska, Instytut Psychologii UAM
 • dr nauk humanistycznych/mgr psychologii Dorota Mroczkowska, Wydział Socjologii UAM
 • lek. med./mgr psychologii Kamila Pers, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM Poznań
 • ks. dr Marian Wróblewski, Seminarium Duchowne w Toruniu

Temat wiodący: Psychologia wystąpień publicznych


XIII OAK – Włodzimierzów, 26-29 II 2004

Organizatorzy: magistranci i doktoranci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Liczba uczestników: 55

Eksperci:

 • dr Michał Grabowski, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ
 • dr Marek Michalski, Muzeum Przyrodnicze UŁ
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP, ASP Warszawa


Tematy wiodące: Efektywne czytanie i pisanie: abstrakty, słowa kluczowe, narzędzia komputerowe w prezentacji naukowej


XIV OAK – Łazy, 22-25 IV 2004

Organizatorzy: magistranci i doktoranci Instytutu Nauk o Środowisku UJ

Liczba uczestników: 33

Eksperci:

 • prof. dr hab. Adam Łomnicki - Zakład Ekologii Populacyjnej, Instytut Nauk o Środowisku UJ
 • dr hab. Mariusz Cichoń - Zakład Ekologii Populacyjnej, Instytut Nauk o Środowisku UJ

Temat wiodący: Współpraca w grupie, kreatywność i efektywność pracy


XV OAK – Jażdżówki, 17-21 XI 2004

Organizatorzy: magistranci i doktoranci z UW

Liczba uczestników: 53

Eksperci:

 • prof. dr hab. Andrzej Podstolski (Zakład Fizjologii Wzrostu i Rozwoju Roślin WB UW)
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP, ASP Warszawa
 • dr Jarosław Słoń (UW) mgr Tomasz Majewski (UWM)
 • mgr Magdalena Kołodziejczyk, trener
 • dr Rafał Derlacz, Wydział Biologii UW

Temat wiodący: Informacja obrazowa i grafika prezentacyjna


XVI OAK – Serwy k. Augustowa, 4-6 III 2005

Organizatorzy: Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku

Liczba uczestników: 48

Eksperci:

 • dr Paweł Brzęk
 • dr Andrzej Gębczyński
 • dr Jarosław Słoń

Temat wiodący: Zastosowanie GIS w badaniach naukowych


XVII OAK – Dobczyce, 21-24 IV 2005

Organizatorzy: Koło Przyrodników Studentów UJ

Liczba uczestników: 33

Eksperci:

 • dr Jarosław Słoń - Zakład Hydrobiologii UW
 • mgr Piotr Kann - Pracownia Grafiki Komputerowej, Wydzial Wzornictwa Przemyslowego, ASP Warszawa
 • mgr Magdalena Kołodziejczyk - psycholog, trener
 • mgr inż. Wojciech Gardziński - AFIN Wojciech Gardziński

Temat wiodący: Psychologia wystąpień publicznych


XVIII OAK – Rogów (k. Koluszek), 9-12 III 2006

Organizatorzy: Koło Naukowe Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Liczba uczestników: 48

Eksperci:

 • dr Taida Tarabuła, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny SGGW
 • dr inż. Krzysztof Klimaszewski, Zakład Zoologii Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
 • dr inż. Piotr Sikorski, Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW
 • dr inż Marek Sławski, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny SGGW
 • dr Jarosław Słoń, Zakład Hydrobiologii UW

Temat wiodący: Atrakcyjne formy prezentowania treści przyrodniczych


XIX OAK – Urwitałt, 9-13 IV 2008

Organizatorzy: Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki UW, Rada Doktorantów Wydziału Biologii UW, Rada Doktorantów Instytutu Biologii Doœwiadczalnej w Warszawie, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW, Szkoła Festiwalu Nauki

Liczba uczestników: 79

Eksperci:

 • prof. dr hab Jerzy Dzik, Wydział Biologii UWprof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Wydział Biologii UW
 • dr Jarosław Słoń
 • Krzysztof Michalski, Polskie Radio
 • Piotr Kann, grafik komputerowy
 • Magdalena Kołodziejczyk, Pracownia Rozwoju Osobistego FENIKS

Temat wiodący: Od słowa do słowa. Praca ze słowem pisanym i mówionym


XX OAK – Okoniec k. Poznania, 22-26 IV 2009

Organizatorzy: Samorząd Doktorantów Wydziału Biologii UAM, Koło Naukowe Przyrodników UAM, Samorzšd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Liczba uczestników:

Eksperci:

 • dr Jarosław F. Słoń
 • dr Marek Chojnacki
 • Izabella Świłło
 • Anna Kopeć
 • Mateusz Leszkowicz


XXI OAK - Spała, 25-28 X 2012

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów (Sekcja Zoologii Bezkręgowców, Sekcja Ekologii Zwierząt) oraz Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków Piotr Gadawski, Kamil Hupało, Aleksandra Jakiel, Piotr Knysak, Aneta Majda, Ilona Olas, Dominika Popiel, Dagmara Rachalewska, Michał Rachalewski, Kamil Szymczak, Ewa Tomalak

Liczba uczestników: 45

Eksperci:

 • dr hab. Michał Grabowski,
 • dr Marek Michalski,
 • dr Krzysztof Pabis,
 • dr Mateusz Płóciennik,
 • dr hab. Mirosław Przybylski,
 • dr Jarosław Słoń

Temat wiodący: "Nie tylko słowa coś mówią" - praca z przekazem niewerbalnym


XXII OAK - Stare Budy, 20-24 III 2013

Organizatorzy: Warszawskie Międzyuczelniane Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza" inż. Kamil Filip Trzebuniak, inż. Karolina Kafel, inż. Milena Tryfon, Adrian Gojdź, Edyta Dudek, inż. Katarzyna Hyra

Liczba uczestników: 36

Eksperci:

 • Piotr Kann
 • mgr, inż. Joanna Pietrzak
 • dr Jarosław Słoń


XXIII OAK - Obrzycko, 17-20 X 2013

Organizatorzy: Koło Naukowe Przyrodników UAM

Zespół: dr Paweł Szymkowiak, Michał Antkowiak, Katarzyna Frątczak, Agnieszka Kiedrowicz, Dominik Kielban, Małgorzata Kolicka, Wojciech Kwiatkowski, Aleksandra Łukasiewicz, Natalia Szudarek, Krzysztof Zawierucha

uczestników: 66

Eksperci:

 • dr Pweł Szymkowiak
 • dr Jarosław F. Słoń
 • prof. Tomasz Osiejuk
 • dr Eliza Rybska
 • Piotr Kann


XXIV OAK - Spała, 24 - 27 II 2014

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów (Sekcja Zoologii Bezkręgowców i Sekcja Botaniczna)

Zespół: Piotr Gadawski, Kamil Hupało, Aleksandra Jakiel, Anna Stępień, Michał Rachalewski, Piotr Knysak, Marek Nowicki, Emilia Kobyłecka, Anna Rychter, Przemysłąw Tomczyk, Katarzyna Krasoń

uczestników: 44

Eksperci:

 • dr Jarosław F. Słoń
 • Agata Ostrowska
 • Piotr Kann
 • Marek Michalski
 • Rafał Zwolak
 • Krzysztof Pabis


XXV OAK - Budy Lucieńskie, 27-30 XI 2015

Organizatorzy: Warszawskie Międzyuczelniane Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"

Zespół: Katarzyna Hyra, Kamil F. Trzebuniak, Urszula Budniak, Katarzyna Gębicka, Barbara Michalak, Adam Opalski

uczestników: 36

Eksperci:

 • dr Jarosław F. Słoń
 • Agata Ostrowska
 • Piotr Kann
 • Robert Lasek

Temat wiodący: W świetle projektorów – techniczne i niewerbalne elementy przekazu


XXVI OAK - Małe Ciche, 12-15 V 2016

Organizatorzy: Warszawskie Międzyuczelniane Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"

Zespół: Kamil F. Trzebuniak, Piotr Knysak, Angelika Michalak, Marta Matuszewska, Robert Lasek

uczestników: 22

Eksperci:

 • Agata Ostrowska
 • dr Jarosław F. Słoń
 • Anna Iwanowska
 • Robert Lasek


XXVII OAK – Spała, 25-29 X 2017

Organizator: Uniwersytet Łódzki: sekcje Mykologiczna-Algologiczna i Zoologii Bezkręgowców SKNB oraz Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza”

Zespół: Piotr Knysak, Kamil Hupało, Aleksandra Góralczyk, Sylwia Pietrzak, Aneta Gwiazda, Weronika Wrzesińska, Mateusz Raczyński

uczestników: 42

Eksperci:

 • dr Jarosław F. Słoń
 • dr hab. Karolina Bącela
 • dr Magdalena Moryl
 • mgr Robert Lasek
 • dr hab. Krzysztof Pabis
 • inż. Patryk Kowalczyk

Temat wiodący: Nawet mistrz musi ćwiczyć…


XXVIII OAK – Zakrzów, 7-11 III 2018

Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Kraków i Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Zespół: Jakub Buda, Stanisław Listwan, Kamil F. Trzebuniak, Magdalena Chowaniec, Matylda Gruszczyńska, Katarzyna Pranga

uczestników: 20

temat wiodący: Opowieści

eksperci:

 • dr Jarosław F. Słoń
 • mgr Robert Lasek


XXIX OAK – Olsztynek, 21-25 XI 2018

Organizator: Uniwersytet Warszawski

Honorowy patronat: Zespół Dziekański Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zaplecze logistyczne (non-profit): ADS Plus sp. z o.o.

Zespół: Jarosław F. Słoń, Piotr Kann, Robert Lasek, Kristian Kann, Kamil F. Trzebuniak

Liczba uczestników: 30

Eksperci:

 • dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
 • dr hab. Piotr Wasylczyk
 • dr Jarosław F. Słoń
 • Piotr Kann
 • Robert Lasek

Temat wiodący: Postery i grafika w prezentacjach naukowych

Sponsorzy: RDLS Sp. z o.o. (spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego), BACTrem Sp. z o.o. (spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego), Enbio Technology Sp. z o.o. , Eppendorf Poland Sp. z o.o., BioMaxima S.A.