Wymogi i zasady prezentacji

Referaty

max 10

 • Czas trwania referatu to 8 minut, czas na dyskusję 5 minut
 • Tematyka absolutnie dowolna – zarówno zawodowa, jak i hobbystyczna. Lepiej gdy mieć będzie charakter naukowy lub popularyzatorski
 • Abstrakt należy przesłać za pomocą specjalnego formularza w zakładce „zapisy” – niekoniecznie od razu, ale koniecznie nie później niż do 21 października 2018
 • Analiza techniczna nagrań w sesji krytycznej

Postery

max 25

 • Poster należy przesłać w pliku: .pdf .png, .jpg – to obligatoryjna forma „wirtualna”
 • Pożądane jest także przywiezienie go w formie fizycznej i powieszenie jak na klasycznej konferencji
 • Maksymalne wymiary posteru fizycznego: format A0 (119 x 84 cm), większe po konsultacji z organizatorami
 • Tematyka – dowolna, pożądana naukowa lub popularyzatorska
 • Technika – dowolna
 • Analiza bezpośrednio po prezentacji

Inna forma

max 4

 • Namawiamy do niestandardowych form, pomysłów; przykładowe inne formy (z jakimi się spotkaliśmy): slajdowisko, formy prezentowania na mapach, pokaz tańca (gimnastyki itp.)
 • Średni przewidziany czas to 20 minut, maksymalny 40 minut, decyzję o przeznaczonym czasie podejmiemy po zapoznaniu się z charakterem prezentacji
 • Analiza bezpośrednio po prezentacji

Osoby prezentujące, obecne na minimum 80% zajęć, otrzymają certyfikat!

(brak prezentacji)

max 11

 • Tylko osoby, które na OAKu są po raz pierwszy
 • Tylko w uzasadnionych przypadkach (będziemy negocjować)
 • Głównie dla osób pomagających w organizacji warsztatów