Terminy

Zapisy

od 21 maja 2018

Wpłata zaliczki

do 7 lipca 2018

Przesłanie abstraktu

do 21 października 2018

Wpłata uzupełniająca

do 21 października 2018

Warsztaty

21-25 listopada 2018