Terminy

Zapisy

od 21 maja 2018

Wpłata zaliczki

do 7 lipca 2018

Przesłanie abstraktu

do 30 października 2018

Wpłata uzupełniająca

do 30 października 2018