Parkeren op binnenterrein gedoogd gedurende werkzaamheden

Post date: Jan 10, 2012 6:22:50 AM

Beste mensen,

Zoals bekend zal de komende periode parkeren rondom ons wederom blok lastig zijn, ditmaal in verband met bestratingswerkzaamheden. Daarom zal, gedurende deze periode, exclusief voor leden van vereniging “de Scheepshelling” die vanwege de werkzaamheden geen plek op de openbare weg kunnen vinden én ook niet in een garage kunnen staan:

· parkeren op het binnenterrein oogluikend worden toegestaan als dat gebeurt zoals aangegeven op onderstaande tekening:

o uitsluitend bij de plekken, gemarkeerd met A: in totaal 11 wat kleinere personenauto’s.

o uitsluitend bij plekken, gemerkt met B: in totaal 3 wat grotere auto's

o Parkeren strak voor de eigen garage: uitsluitend voor de eigenaar hiervan

  • Parkeren op ander plaatsen dan hierboven genoemd, bijvoorbeeld langs of in het gras, is in geen geval toegestaan.
  • Eventueel ontstane schade aan de grasmat zal op de eigenaar van het betreffende voertuig worden verhaald.

Zodra de werkzaamheden voorbij zijn, zal parkeren op het binnenterrein (uiteraard) niet langer worden gedoogd.

Het spreekt vanzelf, dat bij parkeren op het binnenterrein de toegang tot de garages en de doorstroming van het verkeer (ook naar de stegen) te allen tijde gegarandeerd moet zijn. Voertuigen die de doorgang of toegang blokkeren, zullen voor risico en op kosten van de eigenaar worden weggesleept. De vereniging draagt en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel ontstane schade, samenhangend met parkeren en/of wegslepen of anderszins.

Als we hier met zijn allen redelijk mee omgaan, kan dit een hoop onnodige ergernis schelen.

NB: Voorop staat, dat het binnenterrein zoveel mogelijk beschikbaar moet blijven als veilig speelterrein voor (kleine) kinderen. Geparkeerde (en parkerende) auto's vormen niet alleen een belemmering, maar maken het terrein ook onveiliger. Dit gedoogbeleid geldt daarom uitsluitend voor bewoners van ons complex die wegens de werkzaamheden echt onmogelijk een plek op straat kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,

Rob Hond, secretaris