Statuten

Opmerking vooraf:

Oorspronkelijk bestond het complex van "de Scheepshelling" uit vijftig eenheden, telkens bestaande uit een woning en een

daarbij behorende garage.

Tegenwoordig worden garage en woning vaak afzonderlijk verkocht. De vereniging beschouwt garages en woningen daarom in de praktijk

als aparte eenheden; honderd in totaal. Bij elk van deze eenheden behoort één/honderdste deel van het eigendom van binnenterrein en

stegen, alsmede alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Bij lezing van de statuten dient met het bovenstaande rekening te worden gehouden.