Van wie zijn de Email gegevens bekend?

Opmerking:

Op deze pagina kun je zien, wie van je buren hun E-mail adres aan de vereniging bekend hebben gemaakt. Alleen mensen waarachter een "J" is ingevuld, kunnen we per mail bereiken.

Vriendelijk verzoek aan allen: woon je in de buurt van iemand van wie we geen Email adres hebben, breng deze buren dan alsjeblieft op de hoogte van nieuwsbrieven en dergelijke, omdat we die uitsluitend per mail versturen. We zouden het ook op prijs stellen, als je bij deze buren wilt informeren of ze inmiddels misschien wel over Email beschikken en, als dat zo is, of ze hun adres zo snel mogelijk willen doorgeven via bestuur@scheepshelling.nl. Alvast bedankt!

Belangrijk: in overeenstemming met de betrokken wetgeving, zullen we bij ons bekende E-mail adressen en andere persoonsgegevens nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene met derden delen