Välkommen!

Vintern 2010 tillbringade vi 90 dagar i Sareks nationalpark. Boende i tält och med skidor på fötterna besökte vi alla de större dalgångarna och 52 toppar, en fantastisk upplevelse som bland annat resulterat i en guidebok för området. På bloggen Vintersarek.se kunde du fram till 2019 läsa mer om bland annat planeringen, genomförandet och utrustningen. En del av detta material finns nu istället här på denna Googlesite.

Låt dig inspireras!

Joel, Petter, Josef och Henrik