Tech for Dummies

Uudet teknologiat minuutissa fiksulle kulttuurituottajalle

“Tech for Dummies - Uudet teknologiat minuutissa fiksulle kulttuurituottajalle” Creathon - hankkeen materiaalipaketti. Materiaali koostuu käsikirjasta ja tästä internet-sivustosta. Materiaaleissa esitellään uusia teknologian välineitä, video – tutorialien sekä haastattelujen ja aihetta kuvaavien tekstien avulla.

Esiteltäviksi uusiksi teknologioiksi valikoituivat - Creathon - hankkeen painotuksen mukaisesti - seuraavat välineet: 3D tulostus, VR/ AR / MR (Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, sekoitettu todellisuus),tekoäly, IoT (internet of things), robotit sekä RFID - ja RAIN teknologiat.

Materiaali on suunnattu luovien alojen kulttuurituottajille, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille täydennyskoulutukseksi.

Sekä Creathon - hankkeen että materiaalipaketin tarve nousee muutoksesta. Elämä on muutosta, kaikilla osa-alueilla ihmisen elämässä. Työelämä on jo muuttunut ja tulee muuttumaan lisää tulevaisuudessa. Kyseisen muutoksen sisäistäminen vaatii tutkimusta, kehittämistä ja uudenlaisten mallien innovointia niin organisaatio - oppilaitos- kuin yksilö tasollakin.

Työelämän kehittymistä peilaa esimerkiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, vuosittain julkaistava megatrendilista. Yksi vuoden 2017 listatuista megatrendeistä on ”Työn ja toimeentulon arvoitus.” Se käsittelee tulevaisuudessa todennäköisesti toteutuvaa työelämän murrosta, jossa teknologian lisääntyminen tulee muokkaamaan lähes kaikkia tuntemiamme toimialoja. (Sitra, 2017.)

Materiaalin tavoitteena on innostaa ja lisätä tietoisuutta uusista teknologioista kulttuurialoille. Sekä sysätä alalla työskenteleviä ja opiskelevia, lempeästi kohti uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Materiaalit tuottavat ja esittelevät uutta tietoa ja on sen takia tärkeä ja tarpeellinen luovien alojen organisaation ja työntekijän kannalta, jotta yksilöt ja sitä kautta yritykset voivat hyödyntää uusia teknologian välineitä ja pysyä mukana teknologian tuomassa muutoksessa. Oppilaitoksille julkaisu tuottaa uutta opetusmateriaalia.

Tervetuloa mukaan tutustumaan ja innostumaan uusista teknologioista!

Tuottajat Emmi Pekkarinen, Linda Valtonen, Juho Joki ja Niina Juutilainen sekä valmentajat Laura-Maija Hero (Metropolia AMK) ja Sanna Pekkinen (HUMAK)