Regulamente

In Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași studiile de masterat IF si IFR se organizeaza in conformitate cu Legea Educatiei Nationale (2011), a Cartei Universitare UAIC și a regulamentelor specifice:

 Regulamente de studii


Regulamente / Metodologii / Legislatie - Facultatea de Drept