Disertație

REPARTIZARE TEME DISERTAŢIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 – IF

Începând de vineri, 17 iulie 2020, se eliberează adeverințele de absolvire master de la sediul CSE în intervalul orar 10.00 - 12.00. Adeverința se eliberează doar titularului sau altei persoane cu procură notarială. Pentru ridicarea adeverințelor de absolvire și a celorlalte documente în original de la dosar, vă rugăm să prezentați cartea de identitate (pentru cetățeni români)/pașaport (pentru alți cetățeni) în original, pix și cu respectarea reglementărilor în vigoare. Fişa de lichidare se află la dosarul absolventului.

Repartizare teme disertatie februarie 2020 IF + IFR

ANUNTURI disertatie: Februarie 2020 + Iulie 2020

In atentia studentilor de anul II 2018-2019 si a absolventilor din promotiile anterioare care nu au sustinut examenul de disertatie - Cererile de disertatie pentru sesiunile februarie 2019 si iulie 2019 se depun la secretariat pana cel tarziu 15 octombrie 2018. Cererea trebuie sa contina titlul temei de disertatie si sa aiba aprobarea profesorului coordonator.

Documente solicitate la depunerea lucrarii

  • un exemplar din lucrare, insotit de referatul de apreciere* al profesorului coordonator (*cu exceptia cazurilor in care profesorul se angajeaza sa predea direct la Centru referatul de apreciere) si declaratia de originalitate (completata de student si aprobata de profesorul coordonator - model diponibil la secretariat);
  • un CD cu rezumatul lucrarii (3 pagini, times new roman, font 12, spatiu rand 1.5, in limba romana și in engleza sau franceza); pe CD se vor scrie cu un marker special urmatoarele: nume și prenume, titlul lucrarii, profesorul coordonator și sesiunea;
  • certificatul de naștere in copie simpla;
  • cartea de identitate in copie simpla
  • certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui (daca este cazul), in copie simpla.
  • diploma de bacalaureat, diploma de licenta si suplimentul la diploma in copii simple (pentru promotiile anterioare)

Pentru a veni in sprijinul studentilor in vederea depunerii unei disertatii care sa corespunda criteriilor anti-plagiat, CSE ofera posibilitatea unei verificari prealabile inainte de depunerea lucrarii finale. Cei care trimit lucrarea spre verificare (cf. calendarului oficial de depunere) nu au posibilitatea de a mai modifica lucrarea (nu se mai accepta o a doua verificare). Procentul de copyright va fi trecut pe referatul de apreciere a lucrarii.

Informatii privind lucrarea

Arhiva