Cazări

CAZARI 2022

Studenții care SE REGĂSESC PE LISTE și care NU MAI DORESC locul de cazare conform listei, SUNT RUGAȚI să transmită acest lucru (email: cseadmin@uaic.ro), astfel încât, colegii lor studenți, care se află pe listele de așteptare, sa poată beneficia de locurile de cazare devenite libere prin neocupare.

ELIBERAREA DISPOZIŢIILOR DE CAZARE, Corp I, parter, camera 2, după următorul program:

Vineri – 18 martie 2022 – între orele 9-15

Sâmbătă – 19 martie - între orele 9-12

Criteriile de repartizare a locurilor, așa cum prevede Regulamentul de cazare, absolut identice cu cele din etapa din septembrie 2021, au fost:

Nr. total de cereri - an de studiu/specializare

Nr. total de locuri repartizate facultăţii

Repartizare proporţională pe ani şi specializări

Punctajul semestrului I

Critrii de departajare la punctaj egal: punctajul optinut pe anul anterior; media de admitere.

Ordinea opţiunilor exprimate în formularul online

CAZARI 2021-2022

Studenţii care solicită obţinerea unui loc de cazare in căminele Universităţii pentru anul universitar 2021-2022 vor completa online formularul de pre-cazare, pană la data de 20 iulie 2021. Studentii admisi in sesiunea septembrie 2021 pot completa acelasi formular dupa afisarea rezultatelor.

Înscrierea on-line este OBLIGATORIE, pentru studenții care doresc cazare. Nu vor fi acceptate cereri de cazare sosite pe e-mail sau care depășesc data limită anunțată pe site.

Persoanele care solicita cazare pe criterii speciale trebuie sa depuna dosarul cu documentele solicitate pana pe 20 iulie, scanate, prin email la adresa cseadmin@uaic.ro.

Opțiunile de cazare vor fi completate in ordinea preferințelor; in cazul in care un student iși exprimă opțiunea pentru Gaudeamus/Akademos (de exemplu), dar nu bifează și alte opțiuni, se poate ințelege că nu dorește cazare decât exclusiv in acele cămine, fiind astfel eliminat la redistribuirea pentru un loc in alte cămine.

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc in căminele studenţeşti."

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

a) studentelor – mame cu copii;

b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;

c) studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Art. 15 Studenții menționați la art. 14. pot obține dreptul de cazare daca au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior.

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale

 • criterii sociale specifice (studenţii orfani de ambii părinţi, studenţi în plasament, studente mame cu copii)

 • studenţii familişti

 1. vor completa online formularul de pre-cazare, pană la data de 20 iulie,

 2. vor depune dosare specifice, scanate, prin email la adresa cseadmin@uaic.ro, până la data de 20 iulie.


Detalii despre spaţiile de cazare se pot găsi la adresa: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/


Actele de care ai nevoie pentru a te caza in camin:

 • dispoziţia de cazare;

 • contractul de inchiriere, completat in trei exemplare (vei primi formularele de la facultate);

 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);

 • o fotografie tip buletin;

 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);

 • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii romani; paşaport pentru cetăţenii străini;

 • copie xerox după certificatul de căsătorie;


Studentii de anul I care solicita cazare pe criteriile speciale enumerate mai sus trebuie sa depuna dosarul cu documentele aferente pana la data de 20 iulie.

VEZI DOCUMENTE SOLICITATE

Studenții care au facut cerere de cazare, dar nu mai doresc repartiție, sunt rugați să transmită in scris o cerere de renunțare la solicitarea făcută. Va rugăm să faceți acest lucru deoarece vom putea realoca locul dvs. incă din primul tur, odată cu afișarea listelor finale, in data de 22 Septembrie.

Cererea de renunțare poate fi depusă la Secretariatul CSE sau prin Email la adresa: cseadmin[at]uaic.ro