Cazări

Lista cazari CSE turul II

In turul II sunt eliberate dispozitii de cazare doar pe baza cererilor depuse la CSE si in limita locurilor disponibile ramase

Lista cazari CSE tur I

Studenții care au facut cerere de cazare, dar nu mai doresc repartiție, sunt rugați să transmită în scris o cerere de renunțare la solicitarea făcută. Va rugăm să faceți acest lucru deoarece vom putea realoca locul dvs. încă din primul tur, odată cu afișarea listelor finale, în data de 24 Septembrie.

Cererea de renunțare poate fi depusă la Secretariatul CSE sau prin Email la adresa: cseadmin@uaic.ro

CAZARI 2018-2019

Studenţii care solicită obţinerea unui loc de cazare in căminele Universităţii pentru anul universitar 2018-2019 vor completa online formularul de pre-cazare, pană la data de 15 iulie 2018.

Inscrierea on-line este OBLIGATORIE, pentru studenții care doresc cazare. Nu vor fi acceptate cereri de cazare sosite pe e-mail sau care depășesc data limită anunțată pe site.

Persoanele care solicita cazare pe criteriu social trebuie sa depuna dosarul cu documentele solicitate pana pe 9 iulie.

Opțiunile de cazare vor fi completate in ordinea preferințelor; in cazul in care un student iși exprimă opțiunea pentru Gaudeamus/Akademos (de exemplu), dar nu bifează și alte opțiuni, se poate ințelege că nu dorește cazare decât exclusiv in acele cămine, fiind astfel eliminat la redistribuirea pentru un loc in alte cămine.


Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc in căminele studenţeşti."

Calendarul cazărilor

  • ETAPA I

12 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;

21 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;

La această dată vor fi afișate listele cu studenții care au primit loc de cazare, în funcție de numărul de locuri repartizate Facultății, exprimarea opțiunilor de către fiecare student, în ordinea descrescătoare a mediilor și prin aplicarea, eventuală, a criteriilor de departajare, astfel:

• Pentru anii II,III și IV Licență / II Master / II și III Doctorat – media anului de studiu anterior/ criteriu de departajare- media anului de studiu anterior celui pentru care se face repartizarea, iar pentru anul II licență și II Master – până la media de la admitere

• Pentru anul I Licență, Master și Doctorat – media de admitere/ criteriu de departajare: nota de la proba scrisă pentru Licență și Doctorat, nota de la interviu pentru Master.

24 – 26 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 26 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 17:00);

Progamul efectiv al eliberării dispozițiilor de cazare și locația vor fi aduse la cunoștință pe data de 21 septembrie, odată cu afișarea listelor turului I.

26 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;

26 septembrie, ora 20:00 – raportarea de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, a locurilor rămase libere, către facultăţi;

ETAPA a II-a (de redistribuire a locurilor rămase în urma neridicării dispozițiilor din etapa I)

27, 28, 29 septembrie – afișarea la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor (aceleași reguli și principii ca și la prima etapă) și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate de 24 de ore de la data emiterii.

Începând cu data de 12 noiembrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti.


Tarifele de cazare


Actele de care ai nevoie pentru a te caza in camin:

  • dispoziţia de cazare;
  • contractul de inchiriere, completat in trei exemplare (vei primi formularele de la facultate);
  • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
  • o fotografie tip buletin;
  • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
  • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii romani; paşaport pentru cetăţenii străini;
  • copie xerox după certificatul de căsătorie;

Detalii despre spaţiile de cazare se pot găsi la adresa: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

DOCUMENTE DOSAR CAZARE CAZ SOCIAL/MEDICAL/FAMILII

Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) şi studenţii familişti vor depune şi dosare, după cum urmează:

• dosarele pentru cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) (art. 14 şi art. 24 din Regulamentul de cazare) se vor depune la camera 3, pană la data de 26 iunie 2017.

• dosarele pentru studenţii familişti se vor depune la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti (DSSS) (căminul C12 - complex studenţesc Codrescu cam 5 - parter) pană la data de 26 iunie 2017 (cf. art. 27 din Regulamentul de cazare).

Studentii de anul I care solicita cazare pe criteriile speciale enumerate mai sus trebuie sa depuna dosarul cu documnetele aferente pana la data de 11 septembrie 2017.

VEZI DOCUMENTE SOLICITATE

ARHIVA

Studenții care au facut cerere de cazare, dar nu mai doresc repartiție, sunt rugați să transmită in scris o cerere de renunțare la solicitarea făcută. Va rugăm să faceți acest lucru deoarece vom putea realoca locul dvs. incă din primul tur, odată cu afișarea listelor finale, in data de 22 Septembrie.

Cererea de renunțare poate fi depusă la Secretariatul CSE sau prin Email la adresa: cseadmin@uaic.ro